Hårdt dansk skattetryk på investeringer

Danmarks skattetryk ligger i den helt høje ende blandt 25 lande i en rapport om vilkår for investeringer i fonde. I Spanien får investoren et 42 procent højere afkast over fem år efter skat.

Foto: Malte Kristiansen.
Læs mere
Fold sammen

Der hviler et hårdt skattepres på private danske investorer sammenlignet med andre lande. Blandt 25 lande i en ny rapport om vilkår for investering i fonde fra den globale analysevirksomhed Morningstar ligger det danske skattetryk på fri opsparing tredjehøjest.

»Det er blandt andet skattetrykket på investeringer, der trækker ned for Danmark i den samlede bedømmelse. Der er tale om en relativt høj beskatning,« konstaterer Nikolaj Holdt Mikkelsen, chefanalytiker hos Morningstar.

Kun Sverige og Norge på listen beskatter investeringerne hårdere i beregningen, der er lavet på en portefølje af frie midler med 60 procent aktier og 40 procent obligationer.

Den oprindelige investering er på 100.000 dollar svarende til 665.000 kroner, og beregningen er lavet over en femårig periode. Den danske beskatning udgør i perioden 7.123 dollars i løbende skat og 2.692 dollars, når gevinsten realiseres.

Det giver et nettoafkat over de beregnede fem år på 24.905 dollar. Til sammenligning kommer afkastet i sammenlignelige vestlige lande op på eksempelvis 25.899 dollar i Tyskland, 28.345 dollar i Italien og 30.137 dollar i Frankrig. I Nordeuropa topper afkastet i Spanien med 35.457 dollar - 42 procent mere end i Danmark.

Danmark får i rapporten moderat ros for at ligge lidt bedre end gennemsnittet i forhold til omkostninger. Og Danmark ligger sammen med Norge uændret i den samlede bedømmelse på en bedre end gennemsnitlig B minus karakter, mens Sverige ligger en karakter bedre på et rent B. USA og Holland ligger som de eneste lande i den vestlige verden med en A-karakter for investorernes vilkår.

»I forhold til omkostninger ligger Danmark fornuftigt, selv om vi ikke ser de storedriftsfordele, der kunne være. Der er ikke den store forskel på prisen mellem en stor og en lille fond. Men derudover er prisen i den billige ende,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Han påpeger også, at præstationsaflønning ofte er asymmetrisk, så forvaltere indkasserer ekstra, når afkastet er højt - men samtidig holder et et højt bundniveau for deres aflønning, selv om det går mindre godt.

Desuden får Danmark ros for gennemsigtighed i fondenes investeringer, mens det trækker ned, at fondene typisk sælges gennem de banker, der ejer dem - et forhold der har mødt megen kritik.

De danske investeringsfonde voksede med lidt over 10 procent i årets første måneder til og med maj, og udviklingen har primært været drevet af udenlandske investorer. De har forøget deres kapital under forvaltning i danske fonde med godt 17 procent, mens private, danske investorer og institutionelle investorer har forøget deres kapital med henholdsvis 11 og 10 procent.