Hård strid om ny skattemodel til boligejere

Fronterne er trukket skarpt op forud for forhandlinger om, hvordan og hvor meget boliger skal beskattes i fremtiden. Især den omstridte grundskyld – skat på jord – bliver kritiseret for både at være upræcis og uigennemskuelig.

Der venter et hårdt opgør om skatten på boliger, når politikere om kort tid skal til at tage stilling til, hvordan fremtidens system skal udformes. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kasper Palsnov

Der venter et hårdt opgør om skatten på boliger, når politikere om kort tid skal til at tage stilling til, hvordan fremtidens system skal udformes.

Boligskatten i Danmark har i mere end hundrede år været baseret på vurdering og beskatning af henholdsvis den samlede ejendomsværdi og grundværdien. Men flere partier i Folketinget er klar til at tage et opgør med de to forskellige skatter for boligejere – grundskyld og ejendomsværdiskat.

Især Liberal Alliance går direkte til angreb mod den nuværende opsplitning af boligskatterne.

»Vi foretrækker en samlet skattesats. Som systemet er strikket sammen nu, er der en voldsom skævvridning af beskatningen på boligmarkedet, fordi man betaler rigtig meget mere for at bo i et hus til en bestemt værdi, end man gør for at bo i en lejlighed, som har samme værdi, og som ligger i samme kommune. Sådan en skævhed i skattesystemet skal ikke være der, fordi det ikke skal være beskatningen, der afgør, om folk bor i hus eller lejlighed. Der skal være et frit valg mellem de to ting og ikke en forskelsbehandling,« siger Ole Birk Olesen, Liberal Alliances boligordfører.

Han har stillet et spørgsmål til skatteministeren for at få afdækket forskellen i beskatningen af lejligheder og huse. På landsplan er den samlede beskatning af huse fra 2000 til 2015 vokset fra 1,2 til 1,3 procent, mens beskatningen af lejligheder i samme periode er faldet fra 1,1 til 1 procent. Stigningen for husenes vedkommende skyldes, at ejendomsværdiskatten har været underlagt et skattestop, mens grundskylden - der slår hårdere igennem for huse - kun har været underlagt en maksimal stigning på syv procent om året.

To systemer bør lægges sammen

Derfor og på grund af uigennemsigtigheden ved to forskellige skattesatser argumenterer Liberal Alliance og økonomer for en sammenlægning af de to skattetyper.

Hos det største parti i blå blok, Dansk Folkeparti, har man endnu ikke taget stilling til, hvilken model man er tilhænger af.

»I og med at en ændring af boligskatterne påvirker folks privatøkonomi så meget, har vi ikke tænkt os at komme med en hurtig udmelding. Vi vil forbeholde os retten til, at vi får gang i forhandlingerne først, så vi får gennemanalyseret de forskellige modeller, inden vi lægger os fast på, hvilken vej vi synes, at det her skal gå,« siger Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær.

En fastholdelse af grundskyld og ejendomsværdiskat forsvares af blandt andre De Økonomiske Vismænd – senest i en kronik i dagens Berlingske – fordi skatten hverken påvirker danskernes adfærd eller udbuddet af jord.

»Grundskylden har stort set ingen negative effektivitetsvirkninger, fordi det samlede udbud af jord ikke påvirkes af skattesatsens størrelse. Den betragtes af samme grund af økonomer som en »bedre« skat end for eksempel skat på arbejde, der reducerer arbejdsudbuddet. Det betyder, at grundskylden ikke påvirker den samfundsmæssige aktivitet,« skriver vismændene.

Danmark er et af de få lande i verden, der både beskatter den samlede ejendom og jorden. Men blandt andet i Sverige beskattes gevinsten ved salg af fast ejendom frem for en løbende beskatning. Men det er heller ikke en oplagt løsning, mener direktør i Bolig-økonomisk Videncenter, Curt Liliegreen.

Svensk model vil skævvride markedet

»Problemet med den beskatning, som svenskerne har, er, at man typisk ikke lader den forfalde, når man sælger huset. Det skyldes, at mange ikke vil have mulighed for at flytte, hvis de skal aflevere deres værdistigning i skat. Derfor betaler svenskerne ikke skat med det samme, og hvis Danmark indfører det samme, vil det give et forsinket provenu i statskassen,« siger han.

Derudover fremhæver Curt Liliegreen, at den svenske skattemodel vil skævvride forskellen mellem nuværende og fremtidige boligejere i Danmark.

»Da sådan en model ikke kan indføres med tilbagevirkende kraft, vil den give en skævhed i forhold til dem, som sidder i en ejendom i dag og de unge fremover. Det, mener jeg, er problematisk,« siger han.