Golfformanden i DIF-bestyrelsen?

Størrelse forpligtiger. Også for et idrætsforbund. Dansk Golf Union (DGU) oplever i disse år en stor medlemstilgang

og er i dag det sjettestørste idrætsforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF).


Med medlemstilgangen følger

også et større ansvar på det idrætspolitiske område, og det er et ansvar, som DGU med glæde påtager

sig.


Derfor har DGU1s bestyrelse opstillet unionens formand, Morten Vinter, til DIF1s bestyrelse ved repræsentantskabsmødet

i morgen.


Morten Vinter, der de seneste to år har været formand for DGU, siger:


- Et forbund af DGU1s størrelse

har en forpligtelse til at søge indflydelse og tage ansvar på det overordnede idrætspolitiske område, og det

er et ansvar, som jeg gerne påtager mig, siger Morten Vinter.


Med opstillingen til DIF1s bestyrelse håber Morten

Vinter at kunne bidrage med nogle af de erfaringer, han har gjort sig gennem sit mangeårige virke i DGU, og som kunne have værdi

for andre idrætsforbund. Golfsporten lægger stor vægt på fairness. Alle golfspillere er deres egen dommer,

en værdig optræden på golfbanen tillægges stor værdi og hensyntagen til miljøet er en naturlig

del af dt at spille golf.Vækst-håndtering

På det organisatoriske område regner Morten Vinter også

med at kunne bidrage til udviklingen i DIF.


- Golfsporten har oplevet en kraftig vækst i de seneste år, og DGU har nogle

erfaringer med at håndtere vækst, som jeg mener kan komme flere til gavn. Når en sportsgren vokser, stiller det

nye og anderledes krav til organisationen. De erfaringer, vi har gjort i DGU, vil jeg meget gerne dele med resten af Idræts-Danmark,

siger Morten Vinter.


Endelig har DGU erfaringer med samspillet mellem amatører og professionelle idrætsudøvere.

Erfaringer, som Morten Vinter håber at kunne bruge i et fremtidigt arbejde i DIF1s bestyrelse.


Dansk Golf Union er i forvejen

involveret i flere områder af DIF1s arbejde. DGU er en væsentlig bidragsyder til Trænerskolen i Aalborg. Og sidste

år blev Peter Jessen fra DGU1s breddeudvalg valgt ind i DIF1s breddeidrætsudvalg.


Morten Vinter skal konkurrere med

Else Trangbæk, Danmarks Gymnastik Forbund, Käte Hansen Skavin, Dansk Forening for Rosport og Arne Madsen, Dansk Bordtennis-Union,

om to ledige pladser i DIF-bestyrelsen, som Arne Madsen genopstiller til, mens Jytte Brandtoft, Danmarks Gymnastik Forbund, ikke ønsker

genvalg.