Golfbane og -klub uden sidestykke

Hyggegolf. På en privatejet ø i Det Sydfynske Øhav spiller seks Ærø-boere hver tirsdag på en 11 hullers golfbane.

Danmarks mindste golfklub har i denne uge bestået i 10 år. Dét gælder den uofficielle Halmø Golfklub, som holder til på den privatejede ø, Halmø, mellem Ærø og Birkholm i Det Sydfynske Øhav

Med sine kun seks medlemmer er klubben lige så privat som øen, der ejes af udlandsdanskeren Peter Lykke Didrichsen, som kun opholder sig på Halmø nogle få måneder om sommeren. Han, der i dag bor permanent i Skotland, er pudsigt nok ikke er medlem af klubben, selvom det faktisk var ham, der overfor sin opsynsmand foreslog at etablere golfbanen.

Opsynsmanden på Halmø gennem mere end 20 år, den nu pensionerede murer fra Ommel, Sven Jørgen Karlsen, havde altid gerne villet spille golf, men var aldrig kommet til det, fordi der ikke fandtes en golfbane på Ærø. Han greb derfor chancen, da Peter Lykke Didrichsen for 10 år siden opgav at drive landbrug på Halmø og overfor Sven Jørgen Karlsen spøgte med, at "vi så kan lave en golfbane i stedet."

Peter Lykke Didrichsen havde tidligere spillet golf, mens han boede i Sydengland, og da han næste gang vendte tilbage til Halmøgård med fire gamle golfjern og en pose golfbolde til Sven Jørgen Karlsen, var golfbanen ikke mere kun en spøjs ide. Nej, den skulle realiseres - af opsynsmanden.

Kun ét hul i starten- Under en jagtfrokost i den 1. oktober 1997, spurgte jeg pludselig mine jagtkammerater fra Ærø, om de ville med over til Halmø og spille golf. De vidste ikke, at jeg havde lavet en golfbane, så de blev noget forbavsede over mit spørgsmål. Heldigvis indvilgede dei at tage med, og to dage efter sejlede vi fra havnen i Strandby til havnemolen ved Halmøgaard, gik i land og spillede banen, som faktisk kun bestod af ét par 3-hul. Dét spillede vi til gengæld så mange gange, at vi alle blev så grebet af golfspillet, at vi bestemte os for at lave lukket klub og spille hver tirsdag, fortæller Sven Jørgen Karlsen.

Hverken han eller de fire øvrige, Jens Kromann, Therkel Christensen, Kristen Eriksen og Søren Langkjær, havde spillet golf før, så de første gange blev der slået rigtigt mange slag med Peter Lykke Didrichsens gamle jern.

Allerede året efter blev banen udvidet til to huller, og der kom yderligere ét til, efter at den golfspillende udlandsdansker Svend K. Tholstrup (tidligere Dansk Flaskegas) havde besøgt vennen Peter Lykke Didrichsen på Halmøgaard. Tholstrup skitserede både det nye hul og inspirerede Sven Jørgen Carlsen til at tænke utraditionelt og udvide banen til hele 11 huller, men kun med fem teesteder, fem bunkers og fem greens! Man spiller simpelthen banen på kryds og tværs fra de forskellige teesteder til de forskellige greens, og dét betyder, at der faktisk kun kan være én bold på banen ad gangen. Derfor spiller samtlige klubbens medlemmer en fælles 6-bold hver tirsdag på de 10 par 3-huller og det enlige par 4-hul!

BanerekordenKun et enkelt af de oprindelige medlemmer, Therkel Christensen, har ikke holdt ved, men til gengæld er to nye, Niels Hansen og Arne Jakobsen, sluppet ind.

Flere lukkes ikke ind, selvom interessen for at komme ind i klubben er steget, efter Ærø har fået en "rigtig" golfbane ved Skjoldnæs Fyr. To gange om året inviteres dog to gæster med - til Halmø Open i april og til Halmø Closed i oktober. Sidstnævnte blev spillet i onsdags for 10. gang - nøjagtig på 10 års-dagen for den første Halmø Closed.

Sven Jørgen Karlsen vandt i øvrigt for ottende gang, men han kender næsten også ethvert græsstrå på de 11 huller, fordi det er ham, der slår græsset på hele banen én gang om ugen. Greens klipper han med en "håndskubber," mens han bruger en plæneklippertraktor på fairways og i rough, fordi hele banearealet trods alt udgør ca. 15.000 kvadratmeter. Selvom Sven Jørgen Karlsen ikke - i modsætning til fire af de fem andre i Halmø-klubben - ikke er blevet medlem af Ærø Golf Klub, er han stadig indehaver af banerekorden for de 11 huller, 38 slag - fire over par.

Det er i øvrigt ikke nødvendigt med en handicapkomite, fordi man altid spiller slagspil fra scratch (handicap 0). "Bundrekorden" for ét hul lyder på hele 22 slag, så den 1484 meter korte bane er ikke helt så let, som scorekortet umiddelbart antyder. Nogle af hullerne løber f.eks. på toppen på den bakkekam, der gennemskærer Halmø i øst-vestlig retning, og her kan et skævt slag resultere i, at bolden forsvinder i Det Sydfynske Øhav.

Kun sne hindrer spil- Jo, der er en ekstrem hyggelig legeplads, vi seks pensionister har her på Halmø, indrømmer Sven Jørgen Karlsen, der udover at være skipper på sejlturen og greenkeeper på banen også fungerer som klubbens formand - af navn. Sidstnævnte funktion betyder nemlig ikke arbejde af betydning.

Det er der faktisk kun lidt af for kassereren Kristen Eriksen, som nemlig skal opkræve 10 kr. i startgebyr pr. spiller hver tirsdag, hvor de seks mand, efter den 10 minutter lange/korte sejltur fra Strandby Havn, starter med dram i dagligstuen på Halmøgaard før golfrunden. Samme sted slutter de golfdagen med en medbragt frokost.

Ja, så meget hygger de seks klubmedlemmer sig med hinanden og med golfen, at de spiller hver tirsdag hele året rundt.

- Frostvejr betyder ikke noget. Kun sne forhindrer os i at spille, slutter opsynsmanden, skipperen, greenkeeperen og formanden, der aldrig har fortrudt, at han for 10 år siden tog Halmøs ejer på ordet og gik i gang med at lave en golfbane og en golfklub, hvis lige ikke findes andetsteds i Danmark.