Gør et godt køb på tvangsauktion

Hvis du er godt forberedt, kan der være mange penge at spare. Men hvordan forbereder man sig til en tvangsauktion, og hvad koster det at byde?

Foto: Arkivfoto: Linda Henriksen

Hvorfor er det som regel billigere at købe på tvangsauktion end i fri handel, spørger flere læsere? Det er der flere forklaringer på.

Du er simpelt hen sikrere stillet ved køb på det fri marked end på auktion. På en auktion skal du være hurtig til at sige ja eller nej. Du skal have tænkt tingene igennem inden auktionen.

Der er ingen fortrydelsesret eller advokatforbehold. Du får ikke en tilstandsrapport, du kan ikke tegne ejerskifteforsikring, ejeren af ejendommen er sjældent samarbejdsvillig, og der mangler ofte oplysninger, som du normalt får ved køb i fri handel.

Viser det sig senere, at der var mangler ved ejendommen, kan du normalt ikke få erstatning fra auktionsrekvirenten eller fogedretten, ligesom ejeren af ejendommen er uden ansvar over for køberen på en tvangsauktion.

Alligevel er der god grund til at overveje at købe på auktion, hvis du er på udkig efter en ny bolig.
Der er mange muligheder for at minimere den risiko, der er ved købet.

Kodeordet er: Forberedelse. I tide. Ved du, hvor du vil bo? Har du undersøgt markedspriserne i området? Har du talt med en byggesagkyndig, din bank og har du vendt de juridiske dele med din advokat?

Hemmeligheden i at købe billigt er tålmodighed, flid og rettidig omhu.

Relevante dokumenter

Men kan det så lade sig gøre i det virkelige liv?

Ja. Tvangsauktioner skal annonceres senest 14 dage, før de afholdes. Ofte annonceres de før. Og her får du relevant information, som kan bruges ved din tilrettelæggelse af et muligt køb. 

Det centrale er en salgsopstilling. Den indeholder nogle nøgletal, herunder hvilke beløb du skal betale ud over selve budsummen samt de centrale dokumenter om ejendommen, f.eks. BBR-ejermeddelelse, ejendomsskattebillet og tingbogsoplysning. Disse bilag følger med salgsopstillingen, som dels kan hentes i fogedretten eller www.tvangsauktioner.dk.

Du har ret til at se ejendommen inden tvangsauktionen, og det vil jeg anbefale dig. Du kan ikke selv vælge tidspunktet, så det kræver fleksibilitet. Det kan lade sig gøre, og belønningen kan være stor.
Ved køb på tvangsauktion ser »salgsopstillingen« anderledes ud end ved køb i fri handel. Du giver et bud om en bestemt pris, og til det bud skal lægges et beløb, som kan blive ændret under auktionen. Der kan også komme nye oplysninger om ejendommen - om lejeforhold, om forurening, om skader på ejendommen - som alle kan påvirke værdien og dermed den pris du vil betale for ejendommen.

Læs også: Sådan køber du på tvangsauktion

Hvordan foregår en tvangsauktion så? På mødet i retten bliver salgsopstillingen gennemgået. Alle har mulighed for at stille spørgsmål, men det er kun til afklaring, og du kan ikke stille krav eller betingelser.

Fogeden oplyser, hvad der skal betales ud over det beløb, du byder. Beløbet kaldes i salgsopstillingen »størstebeløbet«. Ud over det, du rent faktisk byder og størstebeløbet, skal du også betale auktionsafgift og tinglysningsafgift. Du kan se i auktionsvilkårene, hvordan afgifterne beregnes.

Der sælges til den, der byder højest. Højestbydende skal stille sikkerhed for auktionsvilkårenes opfyldelse, f.eks. ved kontant deponering eller ved bankgaranti. Størrelsen af sikkerhedsstillelsen kan du se i salgsopstillingen.

Fogeden kan give dig en frist til at stille sikkerheden, men kan dog på stedet kræve en mindre sikkerhedsstillelse, som svarer til de omkostninger, der vil være forbundet med afholdelse af en ny auktion. Hvis du møder med advokat, kan advokaten give garanti på dine vegne.

Ejeren af ejendommen, eller den som ikke fik fuld dækning ved det højeste bud, kan kræve ny auktion. Der skal så straks stilles sikkerhed for de omkostninger, der er ved afholdelse af den nye auktion.

Ret til ejendommen

Hvis der ikke kommer et bedre bud på den ny auktion, vil den, der blev højestbydende på den første auktion, få ret til ejendommen. Kommer der højere bud på den nye auktion, vil den højestbydende på den nye auktion få ejendommen.

Den højestbydende overtager ejendommen med det samme og kan derfor kræve, at den tidligere ejer flytter fra ejendommen.

Du kan som køber få auktionsskødet tinglyst på ejendommen, og du kan forlange, at de rettighedshavere, der ikke fik dækning på tvangsauktionen, slettes af tingbogen.

www.tvangsauktioner.dk kan du nemt se dine muligheder.

Med venlig hilsen Allan Ohms advokat (H), www.forumadvokater.dk

Læs også: Sådan køber du på tvangsauktion