Gennemsnits-danskeren slipper billigt i skat

Kun de vellønnede danskere beskattes hårdt. Danskere med gennemsnitlige indkomster beskattes lavere end gennemsnittet i OECD.

Foto: Jens Nørgaard Larsen.
Læs mere
Fold sammen
Der er godt nyt til danskere med lave og gennemsnitlige indkomster. Skiftende regeringer har i de seneste 20 år haft så megen fokus på at lempe deres marginalskat, at det ifølge tænketanken Cepos har bevirket, at marginalskatten for disse indkomstgrupper nu ligger på eller under gennemsnittet i OECD. Derimod ligger marginalskatten for de danskere, der betaler topskat, ni procentpoint over OECDs gennemsnit.

»For de lave og gennemsnitlige indkomsters vedkommende kan man nu se, at skiftende regeringer siden Poul Nyrup i 1993 har haft kraftig fokus på at sænke marginalskatten for de lave og mellemhøje indkomster. Så vi er gået fra meget høje marginalskatter i bunden til de store fald, som vi ser effekten af nu,« siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, der har som erklæret mål at få afskaffet topskatten.

»For topskatteydere liger vi langt over OECD-gennemsnittet, så udfordringen i vores skattesystem er topskatten,« siger Mads Lundby Hansen.

Han har beregnet, at en fjernelse af topskatten vil bringe marginalskatten for de vellønnede - hvilket er defineret som 167 pct. af gennemsnitsindkomsten - ned på niveau med USA og under niveauet i Storbritannien og Tyskland. han erkender, at de nævnte lande ikke har de samme velfærdsydelser inkluderet i skatteregnskabet. Men han mener alligevel, at regningen er overkommelig.

»Hvis man fjerner topskatten, så koster det cirka 7,3 mia. kr. ud af et samlet udgiftsbudget på 1.000 mia. kr. De kan relativt nemt findes - Helle Thorning fandt for få måneder siden 8 mia. kr. til lavere skat,« siger cheføkonomen, som kalder det tosset ikke at gøre det.

Cepos mener, at det vil øge produktiviteten af fjerne topskatten, fordi det bliver mere attraktivt at arbejde mere for at få en bonus, forfremmelse, osv.

»Det bliver også mere attraktivt at arbejde flere timer, ligesom det bliver mere attraktivt at tage en lang videregående uddannelse, der giver en højere løn. Endelig bliver det nemmere at tiltrække dygtige udlændinge til det danske arbejdsmarked, hvilket også vil øge produktiviteten,« mener Mads Lundby Hansen.

Cepos deler sin holdning om en afskaffelse af topskatten med Liberal Alliance, som i Berlingske netop har lanceret et yderligere forslag om at lempe skatten ved at forøge det eksisterende bundfradrag til 84.000 kr. om året samt indføre et yderligere fradrag på det samme beløb.

»Jeg hæfter mig ved, at LA tidligere har foreslået at fjerne topskatten. Så derefter er der ræson i et højere beskæftigelsesfradag, så det bliver mere attraktivt for personer med lave indkoster at tage et job. Det vil øge tilskyndelsen til at deltage på arbejdsmarkedsmarkedet, og det vil sætte 10.000 flere mennesker ind på arbejdsmarkedet,« vurderer Mads Lundby Hansen.

Ifølge hans tal er den danske marginalskat for personer med lave indkomster, 67 pct. af gennemsnittet, på 40,9 pct. svarende til gennemsnittet i OECD. For gennemsnitsindkomsten ligger marginalskatten på 42,3 pct. og dermed lidt under OECD-gennemsnittet på 44,2 pct.

For personer med høje indkomster, hvilket vil sige 167 pct. af gennemsnitsindkomsten, ligger den danske marginalskat på 56,1 pct. og ca. 9 procentpoint over OECD-gennemsnittet på 46,8 pct. For de høje lønninger på 200 pct. af gennemsnittet vil en fjernelse af topskatten sende Danmarks marginalbeskatning ned på den 9. laveste marginalskat i OECD - lidt under niveauet i USA og Estland og lidt over niveauet i Schweiz..

De seneste 20 års skattereformer har sænket marginalskatten med fokus på de lave indkomster gennem bl.a. øget jobfradrag og forhøjelse af bundgrænsen for mellemskatten. Marginalskatten for personer med lave indkomster er reduceret fra 50,6 pct. i 1993 til 40,9 pct. i 2012. Marginalskatten for personer med gennemsnitsindkomster er reduceret med hele 16 pct.point fra 58,2 pct. i 1993 til 42,3 pct. i 2012. For personer med høje indkomster er marginalskatten siden 1993 reduceret fra 68,7 pct. til 56,1 pct.