Gebyrhop til andelsboligerne

Gebyrskruen bliver strammet for andelsforeningerne. Realkreditselskaberne har sat bidragssatserne op på deres lån til andelsforeningerne. I nogle tilfælde er der tale om en fordobling.

Foto: Foto: Colourbox.
Læs mere
Fold sammen

De nye SOD-lån og finanskrisen bliver dyr kost for de danske andelsforeninger. Realkreditselskaberne over en bred kam har bebudet, at gebyrskruen skal strammes over for andelsforeningerne.

Mere præcist drejer det sig om, at de såkaldte bidragssatser bliver sat i vejret. Det er de gebyrer, andelsforeningerne skal betale for deres lån, og hos Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) skaber realkreditselskabernes fremfærd utilfredshed.

De stigninger i gebyrerne, som realkreditselskaberne lægger op til, er alt for store i forhold til den begrænsede risiko, der er på lånene til andelsforeningerne, mener direktør i ABF Jan Hansen.

Ligger i den lave ende

Han fremhæver, at der er varslet et hop i bidragssatserne på op til 0,50 procentpoint. Gennemsnittet er på cirka 0,20 procentpoint. For en typisk andelsforening med en restgæld på ti mio. kr. vil en sådan forhøjelse medføre en øget årlig udgift på 20.000 kr., påpeger Jan Hansen.

”Når man tager i betragtning, at andelsforeningerne i risikomæssigt ligger i den lave ende, er det vores holdning, at bidragsforhøjelserne er for store,” siger Jan Hansen og fortsætter:

”Risiko for tab på udlån er blevet større som følge af de faldende priser på fast ejendom, men tab på lån i andelsforeninger hører til de meget sjældne,” siger Jan Hansen.

Dækkede ikke risikoen

Alle låntagere i realkreditselskaberne betaler bidrag. Det skal gå til dækning af selskabernes driftsomkostninger, henlæggelser, tab samt overskud. Normalt beregnes bidraget som en procentdel af restgælden.

Cheføkonom hos BRFkredit Ulrikke Ekelund bekræfter, at bidragene for andelsforeningerne er røget i vejret.

”De var konkurreret så langt ned, at de reelt ikke dækkede den risiko, der er på lånene. Nu er ejendomsmarkedet vendt, og vi står over for nogle meget svage konjunkturer,” siger Ulrikke Ekelund.

”Det, sammenholdt med, at vi med SDO-lånene løbende skal fylde pantet op, når ejendommene falder i værdi, er hovedårsagerne til de højere bidrag,” siger Ulrikke Ekelund.

Hun fremhæver, at de større gebyrer er kommet til alle erhvervslånene. BRF har lagt låg over andelsforeningerne og har maksimalt sat deres bidrag op med 0,20 procentpoint.

”Men for nogle foreninger har bidragene været så lave, at der reelt vil være tale om en fordobling,” siger Ulrikke Ekelund.

For andelsforeningerne og øvrige erhvervslån er bidragene sat op både for eksisterende lån og for nye. For private kunder har realkreditselskaberne kun hævet gebyrerne for nye lån og kun med 0,05 procentpoint.