Gebyr kan æde skatterabat

Regeringen lokker med skatterabat for at få danskerne til at flytte deres kapitalpension til den nye alderspension. Men de skal være varsomme med den manøvre.

Foto: Jens Nørgaard Larsen. ARKIVFOTO
Læs mere
Fold sammen

Flyt din kapitalpension til den nye alderspension. Det kan være den rigtige vej at gå for mange tusinde danskere, men pas på med gebyrerne for flytningen og garantier på kapitalpensionen. Sådan lyder det fra en række uafhængige økonomiske eksperter.

Kommentaren kommer, fordi regeringen har fremsat et meget lokkende tilbud for at få folk til at omdanne deres kapitalpension til den nye alderspension.Hvis man flytter kapitalpensionen i år, skal man kun betale en afgift på 37,5 pct. Hvis man derimod venter og først flytter den næste år eller senere, stiger afgiften til 40 pct.Den nye alderspension er en del af regeringens skattereform, og den er karakteriseret ved, at der ikke er fradrag for indbetalingerne, mens udbetalinger omvendt heller ikke bliver beskattet.Med skattereformen blev der samtidig lukket for at betale ind på kapitalpension og for mange tusinde danske opsparere melder sig nu spørgsmålet, om de skal omdanne den kapitalpension, de allerede har, til en alderspension. Og i givet fald om det skal ske i år med den lavere afgift. Umiddelbart et godt tilbud, men en række uafhængige økonomiske rådgivere påpeger, at mange banker tager gebyr for at konvertere kapitalpensionen til en alderspension.

Hold øje med gebyret

Størrelsen af opsparingen og gebyret er en af brikkerne, som er væsentlige at se på for at vurdere, om det kan betale sig at lave rokeringen fra kapitalpensionen til alderspensionen. Gebyret kan nemt komme til at æde hele skattebesparelsen ved den lavere afgift.

»Der er meget stor spredning på, hvor meget bankerne eller pensionsselskaberne tager for at flytte kapitalpensionen. Vi har set gebyrer på alt mellem nul kr. og 1.400 kr. Der kan være tale om både flyttegebyr først og derefter et gebyr for oprettelsen af en kapitalpension,« siger Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg.Beregninger fra formuerådgiver Marianne Thørs fra Carnegie Private Banking viser, at hvis gebyret for at ændre kapitalpensionen er på 1.500 kr., skal man have en opsparing på over 55.555 kr., for at det kan betale sig at ændre pensionen i år.I lighed med Kim Valentin understreger Marianne Thørs, at der er en række fordele og ulemper ved at gå fra kapitalpension til alderspension.Kim Valentin mener, at alle bør skifte, med mindre kapitalpensionen er for lille, og gebyrerne derved for store, eller at man senere planlægger at omlægge kapitalpensionen til en rate eller livrente eller som det tredje, at man har garantier på kapitalpensionen, som man ikke kan få med over på alderspensionen.Marianne Thørs påpeger, at de fleste forsikringsselskaber placerer aldersopsparingen i en markedsrente, og det vil sandsynligvis betyde et farvel til de høje renter på kapitalpensionen.Omvendt kan markedsrenterne også give et solidt afkast, men det er uden garanti.Allan Christensen fra rådgivningsfirmaet Bedstpension er helt enig i, at det gælder om at passe på, hvis man har en garanti på ens kapitalpension.»Eksempelvis har Nordea betinget sig, at garantien fra kapitalpension ikke kommer med over i alderspensionen. På kapitalpensionen kan nogle have en garanti på helt op til 4,5 pct. Den skal man ikke bare opgive for at få en skatterabat, så kan den blive meget dyrt købt,« siger Allan Christensen.