Gælder lejekontrakten efter tvangsauktion?

Skal man som auktionskøber uden videre acceptere en lejekontrakt for ejendommen, eller skal aftalen genforhandles?

Normalt fortsætter en lejekontrakt uantastet efter tvangsauktion - men der findes undtagelser. Fold sammen
Læs mere
Foto: Arkivfoto: Peter Clausen

? I forlængelse af artiklen Gør et godt køb på tvangsauktion ønsker jeg at vide, hvordan man forholder sig til en eksisterende lejekontrakt i den ejendom, man vil købe.

Annulleres en eksisterende lejekontrakt ved ejerskifte? Kan den genforhandles eller fortsætter lejekontrakten upåvirket af ejerskifte?

Skal den nye ejer acceptere og underskrive kontrakten, før den er gældende?

! Normalt indtræder auktionskøber i lejekontrakten. En lejers rettigheder er efter lejelovgivningen på en række punkter gyldige mod enhver uden tinglysning. Sådanne lejeforhold skal auktionskøber respektere.

Det er i nogle tilfælde sådan, at en lejekontrakt med særlige bestemmelser, som er usædvanlige eller ekstra byrdefulde for en køber, kan bortfalde efter såkaldt alternativt opråb. Så vil disse særlige vilkår ikke gælde for køber, men lejemålet som sådan vil bestå.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk