Går min mors pension til stedfars kreditorer?

Stort gældshul eller en uventet lottogevinst? Der er en morale i dette svar om arv, gæld og begunstigelse.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, hvad der sker med formuen ved død. De færreste almindelige mennesker har i praksis lyst til at se formuen ende i et bundløst hul. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

? Min mor døde i fjor, efter hun var blevet gift for anden gang for 20 år siden. Vores stedfar skulle ifølge gammel aftale sidde i uskiftet bo. Boet var insolvent, men der var en stor pension, der tilkom vores stedfar - som har skyndt sig at bruge mange af pengene. Vi hjalp ham med at oprette en særskilt konto til den og ikke har overført penge til kontoen. En anden pension bliver udbetalt månedsvis til ham.

Vores stedfar er lige død, og boet fra vores mor er ikke afsluttet.

Hvad sker der med resten af pensionen? Ryger den i et stort, sort gældshul, eller arver min søster og jeg resten af pensionen?

Med venlig hilsen R.

! Jeg kan i al fald starte med at sige, at en mønt har to sider. Det, som du vil opfatte som et stort sort gældshul, vil andre måske kunne se som en uventet lottogevinst.

Forklaringen på, at din mors dødsbo ikke er afsluttet, er med temmelig stor sikkerhed, at det er insolvent, og at der har været aktiver i boet, som har skullet realiseres. Det er kreditorerne og ikke arvingerne, som får provenuet fra aktiverne i et insolvent bo. Et privat skiftet bo skal afsluttes inden for et år, mens et insolvent bobestyrerbo varer noget længere.

Livsforsikringer og pensioner går uden om dødsboet og dermed også uden om kreditorerne til nærmeste pårørende, som er ægtefællen. Jeg tænker umiddelbart set ud fra et familiesynspunkt, at det så er meget godt, at han har fået lidt glæde af pengene, i den korte tid det skulle være ham forundt at overleve sin hustru. Kreditorerne vil selvfølgelig tænke, at det havde været rigtigere og pænere af ham at betale sin gæld frem for at nyde restlivet.

Når så han er afgået ved døden, vil de pensionsordninger, som har været livrenter eller enkepensioner, ophøre med at eksistere.

I det omfang, der er tale om udbetalte pensioner til ham, vil hovedreglen være, at de indgår i hans bo og dermed går til hans kreditorer, før et positivt bo udbetales til arvingerne. Hvis han til gengæld havde pensionsordninger, hvortil der var knyttet begunstigede, vil de ordninger tilfalde nærmeste pårørende uden om boet nøjagtig ligesom de beløb, han har modtaget efter sin ægtefælle. Hans nærmeste pårørende vil så være hans børn.

Måske kan man konkludere, at skæbnen konkret har delt sol og vind nogenlunde retfærdigt med den undtagelse, at din mors børn ikke har fået noget ud af det.

Moralen på sådan en historie er, at det er meget vigtigt at være opmærksom på, hvad der sker med formuen ved død. Sandheden er jo nok, at de færreste almindelige mennesker i praksis har lyst til at se formuen ende i et bundløst hul. Meget kan sikres med testamente, begunstigelse i forsikringer og hensigtsmæssige arveafkald.

Du fortæller, at det for 20 år siden blev tilrettelagt sådan, at stedfar kunne sidde i uskiftet bo. Det kunne måske være en fornuftig beslutning dengang. En anden morale er derfor, at man en gang imellem med fornuft kan bruge lidt tid på at tænke over, om tidligere beslutninger stadigvæk er de rigtige.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk