Fyn får sin første pay and play-bane

En tidligere kok har leveret opskriften på Fyns første pay and play-bane, som åbnes, når græsset bliver

forårsgrønt. Niels Almosetoft, 54 år, og handicap 8-spiller i Odense Golfklub, måtte for et par år

siden opgive jobbet som kok på grund af en diskusprolabs.


Det er aldrig siden lykkedes ham at finde anden beskæftigelse

- og dét er faktisk årsagen til, at han har lavet en golfbane på de 11 tønder jord, der hører til

hans private bopæl i den vestlige udkant af Ringe.


»Godset« hedder det gamle, stråtækte bindingsværkshus

på adressen Gestelevvej 15 - uden at der er tale om noget gods i egentligste forstand. Navnet har Niels Almosetoft og hans kone

nemlig selv givet stedet. De overtog for 14 år siden en mildest talt faldefærdig rønne, som de med årene

føler at have restaureret til deres eget personlige gods.


Tidligere levede en familie af at drive landbrug på stedet,

og Niels Almosetoft har også dyrket korn og raps på jorderne som fritidslandbrug - indtil hans søn en dag i forsommeren

2001 foreslog ham at etablere en driving range.

.000 kroner

- Dét spekulerede jeg lidt over, men ræsonnerede, at

der ikke var penge nok i en driving range. I stedet bad jeg greenkeeperen i Svendborg, Palle Sørensen, vurdere, om det var

muligt at anlægge en 9 hullers pay & play-bane. Dét sagde han god for, og derefter var jeg ikke længe om at beslutte

mig, fortæller Niels Almosetoft.


En banearkitekt havde Niels Almosetoft bogstavelig talt lige ved hånden - i skikkelse

af Klaus Bossen, Haderslev. De har kendt hinanden gennem en halv snes år - som medlemmer af det samme ratingudvalg under Dansk

Golf Union - og inden sommerferien var forbi, havde Klaus Bossen tegnet en bane, som kunne godkendes af Ringe kommune.


- Banen

blev tilsået i august, og trods megen regn i efteråret kom der alligevel så god vækset i græsset på

fairways og greens, at jeg regner med at åbne 4. maj, hvis foråret ikke bliver ekstremt vådt, fortsætter Niels Almosetoft.


Han

har formået at etablere banen, inklusive driving range, puttinggreen og maskiner, for mindre end 400.000 kr., selvom en entreprenør

har maskin-udgravet bunkers, en anlægsgartner har sået græsset og en maskinstation har opsamlet 100 tons sten.


Dertil

kommer, at han på banen selv har plantet et fynsk kendetegn, vilde nødder, plus æbletræer, pæretræer

og blommetræer af flere sorter, så der kan plukkes frugter hele sommeren igennem.


Det er meningen, at Niels Almosetoft

selv skal forestå den daglige pasning af banen - altså fungere som greenkeeper, ligesom garagen i hans private »gods«

skal gøre det ud for »klubhus.« Han har i vinter personligt ombygget garagen til sidstnævnte formål.

En mindre pro-shop bliver der også.

Appetitvækker- 200 personer med bopæl i Ringe spiller faktisk golf, primært

i Faaborg, og mange af disse vil sikkert med jævne mellemrum spille en hurtig runde på min bane. Derudover satser jeg

på nybegyndere og på at samarbejde lokalt med folkeskolen, gymnasiet, efterskolen, kostskolen samt Oure Idrætshøjskole.

Endelig håber jeg også på en del firmaudflugter og dermed alt i alt på en masse mennesker, som har lyst til

at spille golf - uden at have prøvet det før. Med andre ord skal min bane opfattes som en appetitvækker til »rig