Frederiksbergs borgmester: Grundskyldens himmelflugt er statens ansvar

Villaejerne på Frederiksberg har danmarksrekord i grundskyld, men borgmester Jørgen Glenthøj (K) mener, at det er staten, der har et forklaringsproblem.

Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj Fold sammen
Læs mere
Foto: Katrine Emilie Andersen

Intet andet sted i landet bliver husejerne ramt lige så hårdt af den kraftigt stigende grundskyld som i Frederiksberg.

Selv om grundskyldspromillen bliver holdt i ro, betyder Skats vurdering af grundværdierne, at grundskylden for et typisk parcel- eller rækkehus i kommunen på 140 kvadratmeter vil stige fra lidt over 40.000 kr. årligt til mere 100.000 kr., når de aktuelle stigninger i grundskylden er fuldt indfaset.

Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj (K), afviser, at de kraftigt stigende udgifter for husejerne er kommunens ansvar. Han mener i stedet, at det er staten, der står med ansvaret og bør gribe ind.

"Det er staten, der scorer de stigende grundskyldsindtægter og sender forklarings- og løsningsproblemet videre til den enkelte kommune. Jeg synes, det skal være en national plan, der skal løse dette problem," skriver han i en e-mail.

I Venstre og Liberal Alliance ser man dog anderledes på sagen og kræver en sænkning af grundskyldspromillen. Jørgen Glenthøj har i stedet valgt at sænke indkomstskatterne, og spørgsmålet er hermed blevet et stridspunkt blandt de borgerlige partier på Frederiksberg.

Grundskylden på dagsordenen mange steder

I mange andre kommuner landet over er grundskylden ligeledes kommet på dagsordenen op til kommunalvalget senere på måneden. Berlingske Business kunne i dag berette, at 42 procent af lokalpolitikerne ønsker en vidtgående løsning med at fastfryse grundskylden i kroner og øre.

Knap 46 procent af politikerne på landsplan afviser dog fortsat en fastfrysning, men i mange nordsjællandske kommuner er støtten til et opgør med den stigende grundskyld langt højere, viser Berlingskes rundspørge, hvor mere end 2.500 kandidater til kommunalvalget har svaret.

På Frederiksberg fastholder Jørgen Glenthøj, at kommunen bør fokusere på indkomstskatterne, mens staten skal finde en anden løsning for grundskylden.

"Selv om de fejlbehæftede vurderinger er SKATs ansvar – og kun SKATs – så svigter vi ikke vores borgere. Derfor har vi i vores budget gennemført en personskattelettelse på 0,3, der kompenserer de fleste husejere for grundskyldstigningen i de første år. Vi har nu Danmarks næstlaveste kommuneskat," lyder det i det skriftlige svar fra Jørgen Glenthøj.

Er det et problem eller ej, at mere og mere af en boligs værdi gradvist flyttes over på grunden og væk fra selve huset?

"Det, man kan frygte, er, at man benytter lejligheden til at flytte en ny skattebyrde over til Hovedstadens borgere gennem højere grundpriser end i det øvrige land, og dermed øger den i forvejen urimelig høje udligning mellem land og by. Grund- og ejendomsvurderingerne skal være rimelige og saglige, og det har jeg en stærk forventning til, at de bliver med det nye vurderingssystem."