Forsikringsselskaber afviser at følge kendelser fra ankenævn

Ankenævnet for Forsikring træffer afgørelser i tvister mellem kunde og forsikringsselskab, men selv om kunden får medhold i ankenævnet, vælger selskaberne i en række sager ikke at følge afgørelsen. Forbrugerrådet og forbrugerordfører hos Socialdemokraterne advarer om glidebane.

Foto: Linda Kastrup/Scanpix 2013 Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Forsikringskunder, der efter en lang slåskamp med deres forsikringsselskab vinder deres sag i Ankenævnet for Forsikring og dermed tilkendes ret til erstatningsudbetaling, risikerer alligevel at stå tilbage uden erstatningsudbetaling.

For selv om kunden får medhold fra ankenævnet – der er nedsat af Forbruger­rådet Tænk og forsikringsbranchen selv – har selskabet ret til at anfægte afgørelsen og dermed ikke følge kendelsen. Det valgte forsikringsselskaberne at gøre i 18 tilfælde i 2014.

Herefter er eneste udvej for kunden en dyr retssag mod forsikringsselskabet, men som udgangspunkt bør det ikke nå dertil, siger Mads Mølgaard Braüner, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk og sidder med i Ankenævnet for Forsikring. Han opfordrer selskaberne til at følge kendelserne, da anfægtelserne ellers risikerer at under­minere ankenævnets betydning.

»Det er vores udmelding hvert år, når vi deltager i ankenævnets årsmøde, at det bedste vil være, at man følger de kendelser, netop fordi de er udtryk for den praksis og forståelse af forsikringsbetingelserne, som nævnet har. Det vil sige, at man skal acceptere selve nævnets gyldighed på det her område,« siger Mads Mølgaard Braüner og tilføjer, at han kan forstå, hvis selskaberne i principielle sager ønsker en domstolsafgørelse.

Også Socialdemokraternes forbrugerordfører, Anne Sina, påpeger, at det er problematisk, hvis der kommer for mange tilfælde, hvor forbrugerne ikke kan regne med ankenævnets kendelser.

»Jeg synes, at de private ankenævn på de forskellige brancheområder er en rigtigt god ting, og de løser mange tvister på en god og for branchen og forbrugeren passende vis. Men jeg er helt enig i, at værdien af de private ankenævn forsvinder, hvis branchen ikke selv retter sig efter afgørelserne i langt de fleste tilfælde – også hvis det er forbrugeren, der får medhold,« siger Anne Sina og tilføjer:

»Det er generelt mit indtryk, at der er opbakning til og respekt for de private ankenævns afgørelser, men hvis det her er et udbredt problem, så synes jeg, at man i dialog med branchen bør overveje, om man skal indføre mere bindende afgørelser.«

Flere sager vil ende i retten

Bindende afgørelser er dog ikke en god løsning, mener forsikringsbranchen. Hos brancheorganisationen Forsikring & Pension siger underdirektør Torben Weiss Garne, at det i bund og grund handler om retssikkerhed.

»Grundlæggende fungerer det sådan, at der sidder en dommer for bordenden, og så er der en repræsentant fra forsikringsbranchen og en fra forbrugersiden. Og dommere har det sådan, at hvis der ikke er mulighed for at få sagerne afprøvet ved en domstol efterfølgende med mulighed for bevisførelse, vil de være mere tilbøjelige til at afvise at behandle sagerne ud fra retssikkerhedsmæssige betragtninger. Dermed ville langt flere sager end i dag risikere at ende i retten,« siger han.

Han siger dog samtidig, at branchefore­ningens holdning er, at selskaberne så vidt muligt skal undgå anfægtelser.

Også bankerne har tidligere afvist at følge kendelser fra ankenævnet i banksektoren, Pengeinstitutankenævnet, men efter politisk pres har bankerne rettet ind. Således anfægtede bankerne ikke én eneste ankenævnskendelse i 2014.

Tydelig kommunikation

I forsikringsbranchen er det det PFA-ejede forsikringsselskab Mølholm Forsikring, der anfægtede flest afgørelser i 2014. Mølholm var involveret i ni sager hos ankenævnet i 2014. Her fik klagerne helt eller delvist medhold i seks af sagerne, men fire af disse kendelser ville Mølholm Forsikring ikke følge.

Hvorfor har I så mange anfægtelser?

»Det er, fordi vi vurderer, at vi kan vinde dem i retten. Vi har vundet to i retten, og vi er på vej med den tredje,« siger Per Sehested-Blad, administrerende direktør i Mølholm Forsikring.

Er der så overhovedet nogen grund til at have et ankenævn efter din mening?

»Hvis man tilsidesætter vores forsikringsbetingelser, vil vi have lov til ikke at følge ankenævnets afgørelse.«

Det mener du, at ankenævnet har gjort i jeres sager?

»Ja, vi mener, at ankenævnet enkelte gange tager en forkert beslutning. Ellers ville vi jo ikke vinde dem i retten. Både i byretten og landsretten,« siger Per Sehested-Blad.

Torben Weiss Garne fra Forsikring & Pension forsvarer ankenævnet og peger på, at en fordel ved domstolene er, at de har nogle ekstra redskaber som for eksempel mundtlige afhøringer, hvilket ankenævnet er afskåret fra.

Men hvis Ankenævnet for Forsikring afgiver en kendelse i en given sag, er det vel, fordi nævnet har vurderet, at det har de fornødne oplysninger til at træffe en afgørelse i sagen?

»Selvfølgelig træffer ankenævnet den afgørelse, som forekommer rigtig set i lyset af det forelagte materiale. Men i nogle sager er afgørelsen lettere at træffe, fordi ankenævnet ved, at sagen kan blive prøvet videre ved domstolene,« siger Torben Weiss Garne.

I 2014 var der 1.868 forsikringskunder, der klagede over deres forsikringsselskab til Ankenævnet for Forsikring. Torben Weiss Garne mener dog, at selskaberne er blevet bedre til at forklare kunderne, hvad forsikringen dækker og ikke dækker, og at selskabernes betingelser og vilkår er klare nok.

»Det er noget, som selskaberne arbejder meget med, og det kan sikkert blive bedre. Men hvis man ser på, hvor mange forskellige ting forsikringerne dækker, kan det være en udfordring at få det hele skrevet ned på en måde, så kunden kan læse og forstå alle afgrænsninger i forhold til alle typer skadesforløb,« siger Torben Weiss Garne.