Forkert husleje giver skattesmæk

Ved forældrekøb er det helt afgørende at få sat lejen til børnene rigtigt. Lejen skal sættes til markedslejen, men det store problem er at finde ud af, hvad den er.

Foto: Foto: Colourbox

Børnene skal betale den rigtige husleje. Ellers udløser det skattesmæk til forældrene. Mere præcist skal børnene betale markedslejen. Det vil sige den samme leje, som hvis lejligheden lejes ud til en helt tredje person.

Sådan lyder det fra revisorer, som Berlingske Business har talt med. De påpeger, at udlejning af ejerlejligheder betragtes som en selvstændig erhvervsvirksomhed. Det betyder, at forældrene skal betale skat af den leje, som børnene betaler.

Og reglerne siger helt enkelt, at huslejen skal sættes til markedslejen. Hvis den sættes lavere end det, risikerer forældrene at komme til at betale skat af en indtægt svarende til markedslejen alligevel. Problemet er at finde ud af, hvad den korrekte markedsleje er. Skat har ikke udstukket nogen retningslinjer for, hvordan man gør det.

Spørg huslejenævnet

Partner i revisorfirmaet Grant Thornton Karina Hejlesen Jensen råder familier til at bruge den nødvendige tid og arbejde til at få fastsat den rigtige leje.

»Det er op til forældrene og barnet at fastsætte markedslejen. Det kan være meget vanskeligt. Man kan søge oplysninger om kvadratmeterprisen for sammenlignelige lejemål. Det kan ske ved at ved at gå ind på det relevante huslejeankenævns hjemmesider og ved at gå ind på de hjemmesider, der udbyder lejeboliger,« siger Karina Hejlesen Jensen.

»Derudover vil man kunne få en idé om lejeniveauet ved at spørge den ejendomsmægler, som man har købt lejligheden gennem. Ligesom man vil kunne tage kontakt til den lokale afdeling af lejernes LO,« siger Karina Hejlesen Jensen, der påpeger, at det ofte ses, at et forældrekøb forudsætter, at barnet fremlejer et eller flere værelser til en anden person. Lejeindtægten fra denne fremleje vil som udgangspunkt være skattefri, hvis den inklusive forbrug er mindre end to tredjedele af den leje, der betales til forældrene. En lejeindtægt ud over de to tredjedele vil være skattepligtig.

Der skal være balance

Søren Bech, director i skatteafdelingen i PricewaterhouseCoopers, understreger, at som udgangspunkt skal alle udgifter ved lejligheden regnes med ind i lejen. Det vil sige også eksempelvis fælles udgifter og lignende.

Søren Bech er helt enig i den fremgangsmåde til at finde den korrekte markedsleje, som Karina Hejlesen Jensen skitserer.

»Skat vil sige, at hvis der er nogenlunde balance mellem indtægterne fra udlejning af lejligheden og udgifterne til lejligheden, så er det i orden. Hvis der derimod er et større underskud, kan der opstå problemer. Hvis man eksempelvis sætter lejen til 3.000 kr., men Skat mener, at markedslejen er på 5.000 kr., så kommer forældrene til at betale skat af de 5.000 kr.,« siger Søren Bech.

Både Søren Bech og Karina Hejlesen Jensen fremhæver, at i forhold til barnet vil en for lav husleje blive betragtet som en gave fra forældrene. For barnet kan det betyde, at vedkommende skal betale en gaveafgift på 15 procent. Det kræver dog, at den sparede husleje ligger over den afgiftsfrie grænse på 58.700 kr. om året.