Foreningen ryddede grunden for træer uden vores tilladelse

Grundejerforeninger har ofte udfordringer med uklare regler, som dialog over hækken ikke altid kan løse.

Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

?

Vi har en sommerhusgrund, som vi i 15 år har ejet og holdt. Da vi forrige år kom derop, opdagede vi, at grunden siden vores sidste besøg seks måneder forinden var blevet fuldstændig ryddet for træer og buske med rødder, uden vi var informeret – både i skel og inde på grunden!

Vi kontaktede grundejerforeningen, som sagde, det var grundet trærødder, der generede afløb. Vi undrer os dog over, at de uden nogen form for information til os kan rydde træer inden for skel og langt fra nye dræn.

Grunden var opkørt og ikke længere mulig at græsslå.

Vi aftalte, at grunden skulle jævnes inden forår 2017, så græsslåning var muligt. Dette endte på deres regning, da de blev ved at sige, det havde været for fugtigt og ikke muligt, til trods for at vi løbende havde været forbi.

I går var vi igen forbi, og der var den stadig ikke ført til jævnt slå-plan, og der lå store sten, som også var aftalt skulle være væk, og pludselig ligner det et sankthansbål med opmagasinering af afklippede grene, som andre steder lå pænt langs vejkant og her kunne have været lagt på grundejerforeningens egen grund.

Det skal siges, at bag om grunden er der en grund, der er grundejer­foreningens grund/grønt område, som efter planen skal laves til bær/busk­område.

Vi undrer os over, om det er tilladt at rydde med rod uden information. Kan vi kræve erstatning, og er det tilladt at smide grene på en privat grund?

Hvad kan vi slå på?

Med venlig hilsen H

!

Tak for spørgsmålet. Jeg har valgt at bringe det, fordi det giver mig anledning til at sige noget generelt om forholdene i grundejerforeninger.

I den konkrete sag forstår jeg godt, at du undrer dig. Det er ikke i orden at gå ind på din ejendom og rydde den uden nogen aftale eller anden hjemmel. Det kan godt være, at der er en god grund til at gøre det, men det skal enten aftales eller varsles og med en anvisning af hjemmelsgrundlaget.

Det er ofte sådan, at der er pligt til medlemskab af grundejerforeningen. Grundejerne skal altså være i forening sammen, og det fører nogle gange til problemer. Vi er vant til, at vi selv bestemmer, om vi vil være medlem af en forening – men når pligten følger med nøglen til huset, så ved vi ikke, hvem vi kommer i forening med. Ofte er der forskellige holdninger og grupperinger, og bestyrelsesmedlemmer har ikke altid den nødvendige tid og erfaring til at udfylde rollen som bestyrelse. Derfor får tingene nogle gange lov til at køre lidt løst, og så bliver der strammet op, og det giver så uenighed.

Mange opdager for sent, at juraen ikke er særlig god til at løse problemer. Den er bedre til at forebygge problemer, men mange gange opstår problemerne, fordi de gældende regler ikke altid er lige skarpe. Det er ikke altid, at reglerne rummer klare svar på spørgsmål.

Derfor bør der i grundejerforeninger være særlig opmærksomhed på, om reglerne er gode nok, og hvis ikke, så bør de tydeliggøres. Det er en god idé at sætte fokus på dialog frem for debat. Tal sammen og løs konflikten på det lavest mulige konfliktniveau – det vil sige mand til kvinde eller mand til mand. Dialog over hækken frem for gennem bestyrelsen. Hvis ens sag ikke kan løses, så er det fint, hvis bestyrelsen kan være »opmand« og bistå parterne med løsningsforsøg.

Jeg oplever ofte, at sagerne ikke løses i mindelighed, og det fører til dyre og langvarige retssager. Lad os hjælpe hinanden med at udsprede budskabet om, at konflikter skal løses i øjenhøjde på det lavest mulige konfliktniveau.

Jeg håber, du vil tage en dialog med bestyrelsen, og så tror jeg, I finder en løsning.

En ting er sikkert: Kan I ikke det, bliver det ikke lettere ved at sagen løftes ind i en retssal.

Med venlig hilsen Allan Ohms Advokat(H), mediator, Forum Advokater