Fordeling af arv efter uskiftet bo?

Kan længstlevende lade søskende arve resten af pensionsopsparingen uden om børnene?

Foto: Andreas Beck.
Læs mere
Fold sammen

? Vi er et ægtepar, hvor A har børn fra tidligere ægteskab, og B har ingen børn, der er således ingen fælles børn.

Vi har lavet testamente, hvor længstlevende skal arve mest muligt, og de to særbørn har skrevet under på, at B kan sidde i uskiftet bo ved deres forælders død.

Skal der skiftes med børnene, hvis huset i fælleseje sælges?

B har en god pensionsopsparing, hvor A står som begunstiget. Hvis begge dør på samme tid, eller begunstigede dør, inden pensionen er brugt, ønsker B at disse personlige pensionsopsparinger ikke skal arves af As børn, men af Bs søskende. Er det muligt?

Med venlig hilsen X.! Jeg forstår jer sådan, at børnene har give tilladelse til uskiftet bo uden særlige forbehold. Den, der sidder i uskiftet bo, bestemmer således alene, om huset skal sælges.

Hvis den begunstigede ægtefælle ikke overlever pensionsejeren, så går beløbet til arvinger ifølge testamente, og er der ikke testamente, da til arvinger efter loven.

Du anfører, at hvis den begunstigede dør, »inden pensionen er brugt«, så skal restbeløbet gå til de nævnte søskende. Det er en ikke helt enkel øvelse. Som udgangspunkt tilhører det udbetalte beløb jo modtageren. Modtageren kan dog i et testamente lade et sådant restbeløb gå videre til de nævnte søskende.

Vær i den forbindelse opmærksom på, at boafgiften for søskende er 36,25 procent, og derfor kan det være en fordel at lade en velgørende forening arve f.eks. 30 procent af beløbet, hvorved afgiften vil blive reduceret til cirka 24 procent.Du kan alternativt bestemme, at beløbet skal indgå i boet efter dig (idet jeg forudsætter, at dette med sikkerhed er solvent) og således, at pensionsudbetaling skal indgå i en successionsrækkefølgearv, hvor ægtefællen er berettiget til at bruge løs i levende live, mens det, der er tilbage, går ved død videre til de nævnte søskende.

Begge dele kæver dog nærmere overvejelse og en konkret stillingtagen ud fra en nærmere overvejelse omkring behov og løsning, risiko ved modellerne og alternative muligheder.

Jeg vil derfor svare jer sådan, at det ikke er umuligt at imødekomme ønsket, men det kræver lidt knofedt i form af overvejelser og et forsøg på at afveje behov overfor kompleksitet.

Det lyder måske lidt goddag-mand-økseskaft, men det allervigtigste ved rådgivning om testamenter og pensioner er den personlige samtale. Det er min og de fleste andre advokaters erfaring, at denne samtale ofte afdækker behov og løsningsmuligheder, som spørgeren ikke har været opmærksom på.

Og jeg vil også nævne, at det er vigtigt, at løsningen er rigtig for jer begge, og at den kan holde. Der må helst ikke være fortolkningstvivl, for når alvorens time kommer, så er det jo for sent at stille spørgsmål og ændre.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk