Forbrugerne tabte sag om rentegarantier

Højesteret har afgjort, at Helge Gøttsche ikke havde krav på en årlig forrentning af sin pension. Dermed er der formentlig sat en endelig stopper for forbrugernes krav om en garanteret årlig mindsterente frem for en garanteret ydelse på deres pension, og pensionsbranchen slipper for en milliardregning.

Foto: Nils Meilvang

Der må gå et lettelsens suk gennem pensionsbranchen lige nu. Højesteret har netop afgjort, at pensionisten Helge Gøttsche ikke har krav på at få en pensionsopsparing forrentet med mindst 4,5 procent om året. Det har han og tusinder af andre pensionskunder ikke fået i de senere år, og hvis pensionsbranchen skulle have fyldt hullerne op i alle pensionsordninger med en 4,5 procents garanti, ville det have kostet milliarder.

Helge Gøttsche havde anlagt sagen mod SEB, som vandt sagen i landsretten. På samme måde har Nordea Liv & Pension tidligere vundet en lignende sag i landsretten. Men Helge Gøttsche fik fri proces til at føre sagen helt til landets højeste retsinstans for at få en principiel afgørelse. Det afspejlede sig også i, at ikke færre end 10 dommere i Højesteret nu har taget stilling til sagen.

Undervejs i sagen har blandt andet en række assurandører vidnet, at de garanterede kunderne en årlig mindsterente. Og sagens kerne har langt hen ad vejen været en strid om ord og betydningen af nogle formuleringer om rentegaranti. SEB og pensionsbranchen står fast på, at ordet »rentegaranti« reelt har betydet en garanti for en ydelsen i den sidste ende, der svarer til en gennemsnitlig forrentning over hele opsparingens løbetid på - i dette tilfælde - 4,5 procent.

Helge Gøttsche argumenterede blandt andet med, at en årlig rentetilskrivning hvert eneste år har betydning, hvis opsparingen skal trækkes ud før tid.

»Uanset at der har hersket diskussion og uenighed i pensionsbranchen om betydningen af den anvendte sprogbrug og af de i branchen anvendte bestemmelser om genkøbsværdi, kan dette heller ikke føre til, at SEB er forpligtet i videre omfang, end hvad der følger af ordlyden af de indgåede aftaler,« hedder det i Højesterets afgørelse.

Direktør i SEB Pension Kim Johansen har repræsenteret pensionsselskabet under hele retsforløbet, og han skriver i en kommentar til dommen:

»Vi er glade for, at Højesteret nu har sat punktum i denne sag. Og vi er tilfredse med dommen, som bekræfter, hvad vi har gjort gældende hele vejen igennem retssagen, nemlig at Helge Gøttsche har en garanti for sin ydelse som pensionist, ikke en garanti for en bestemt, årlig rente. Denne dom lægger sig i forlængelse af andre tidligere afsagte domme på området, som slår fast, at der i den type produkt, som Helge Gøttsche har, ikke er indbygget en rentegaranti.«