For lidt viden om topskattens betydning

Grundlaget for den kommende skattereform er muligvis for tyndt, fordi vi vi ved for lidt om, hvordan danskerne vil reagere på for eksempel lavere topskat.

"Jeg synes, at det er bedst at tage udgangspunkt i fakta i stedet for en lidt religiøs tro på, hvad størrelsen af effekterne vil blive," siger Nina Smith om den kommende skattereform. Fold sammen
Læs mere
Foto: Foto: Nanna Kreutzmann

Regeringens vigtigste argument for at sænke skatten er, at det vil give danskerne lyst til at arbejde mere. Men knap en måned inden Skattekommissionen kommer med sine forslag til et nyt skattesystem, ved politikerne stadigvæk for lidt om, hvad de præcise effekter af skattelettelserne vil blive.

Det siger tidligere økonomisk vismand Nina Smith, der er en af Danmarks førende forskere på skatteområdet, til Dagbladet Information.

»Det betyder ganske meget for de valg, politikerne skal træffe, hvordan effekterne af en skattereform er også om 10, 20, 30 år. Men grundlæggende er de beregninger, man har i dag, ikke nuancerede nok. Der er meget stor forskel på, hvordan enkelte personer vil reagere på en skatteændring. De forskelle får man ikke frem, når man - som i dag - baserer sig på ganske få skøn« siger Nina Smith.

Hun er professor på Aarhus Universitet og har været med til at udvikle hele det grundlag, økonomerne bruger, når de skal forudse resultaterne af at ændre på skatten.

Som de fleste eksperter på feltet mener også Nina Smith, at skattelettelser vil få danskerne til at arbejde mere i en eller anden grad. Men hun mener, at der mangler en eksakt viden om, præcis hvor meget - ligesom det heller ikke er særligt veldokumenteret, hvor store de såkaldte 'dynamiske effekter' i form af øget aktivitet i samfundet vil blive. Den viden er afgørende, fordi de langsigtede effekter vil blive regnet med, når regeringen skal spå om den økonomiske udvikling.

»Jeg synes, at det er bedst at tage udgangspunkt i fakta i stedet for en lidt religiøs tro på, hvad størrelsen af effekterne vil blive. Derfor ville det være ønskværdigt at få mere viden frem på det her felt. Det har man for eksempel i vore nabolande Norge og Sverige,« siger hun.

Som Information tidligere har beskrevet, findes der kun én dansk undersøgelse af, hvordan skatteyderne reagerer, når deres indtægter stiger: Nemlig en statistisk undersøgelse af nogle tusinde danskeres adfærd i 1996.

Denne ene undersøgelse har dannet grundlag for både Skatteministeriets og vismændenes beregninger - og ifølge Skatteministeriet vil også Skattekommissionens forslag basere sig på den eksisterende viden.

Nina Smith understreger, at hun ikke vil forholde sig til kommissionens arbejde, før det er offentliggjort.

»Men de eksisterende beregninger er ikke rigtig underbygget empirisk, for man får ikke analyseret den store forskellighed i befolkningen tilstrækkeligt grundigt. Samtidig ville det være rigtig godt også at få lavet nogle andre og nye undersøgelser, så vi kunne være på langt mere sikker grund, inden en skattereform bliver vedtaget,« siger hun.

Socialdemokraternes skatteordfører Nick Hækkerup erklærer sig helt enig med Nina Smith.

»Det er præcis derfor, vi helt fra starten opfordrede til, at Skattekommissionen også skulle lave nogle nye undersøgelser som led i sit arbejde. Men det har regeringen ikke ønsket - og det er dybest set udtryk for manglende omhu,« siger Nick Hækkerup.

Han henviser til, at den gamle undersøgelse er fra en tid, hvor arbejdsløsheden var fire-fem gange så høj - og konjunktursituationen helt anderledes.

»Når vi ikke har et fornuftigt, videnskabeligt grundlag at basere os på, kan vi ikke medregne dynamiske effekter i en skattereform. Derfor er det et kernepunkt for Socialdemokraterne, at reformen skal være fuldt finansieret,« siger Nick Hækkerup.

Forbeholdene fra den tidligere vismand får derimod ikke de konservatives skatteordfører, Mike Legarth, til at ryste på hånden i forhold til at ønske mærkbare skattelettelser.

»Der er nok økonomiske fagfolk, der har udtalt sig, til at overbevise mig om de adfærdsmæssige effekter i at lette skatten på arbejde. Jeg er overbevist om, at der er de her dynamiske effekter - og det er jeg så overbevist om, at jeg godt tør indarbejde dem i forhandlingerne om en skattereform. Så kan vi over det næste år se, om vi fik ret i det, vi mente. Det er jeg overbevist om, at vi får,« siger Mike Legarth til Information.