Flyttemændenes guldområder: Her er landets mest handle-gale region

Foto: JEANNE KORNUM

Hvor mange af dine naboer har du haft i mere end fem år?

Alt efter hvor i landet man residerer, er der stor forskel på, hvor stor en andel af husene der er blevet solgt i løbet af de seneste fem år.

Og der er særligt en region, hvor bankfolk, boligadvokater og flyttemænd nok har kunnet finde noget at rive i.

En ny opgørelse fra boligsiden Boliga viser nemlig, at når det handler om villaer og rækkehuse, er det i Region Hovedstaden, at den største andel af dem er blevet solgt siden 1. august 2013.

Så mens det på landsplan er 13,6 procent af husene, der har fået ny ejer på skødet i løbet af det seneste halve årti, så er det tilsvarende tal i regionen mod øst på 17,3 procent.

Vækstlokomotiv

Det er da også i hovedstadsområdet, at der har været mest fart på boligmarkedet de seneste år.

»Hovedstaden er præget af at være den del af boligmarkedet, hvor aktiviteten generelt har været størst. Det har været et vækstlokomotiv, hvor der også har været en forholdsvis kraftig befolkningstilvækst,« siger Mikkel Høegh, boligøkonom hos BRF Kredit.

»Hovedstaden virker dog også som en uddannelsesmagnet, hvorfor der altid er en vis tilstrømning af særligt unge mennesker, der igen forlader byen, om end tendensen de senere år har været, at en større andel bliver boende.«

Mindst handle-gale har de været i Region Nordjylland, hvor der i 11,8 procent af husene huserer en ny ejer.

Zoomer man ind på kommune-niveau, er det dog en midtjysk én, der har den laveste andel handlede villaer og rækkehuse. I Lemvig Kommune er det 8,1 procent, der er blevet solgt.

Omvendt er det i hovedstadskommunen Albertslund mere end hvert femte hus, der har fået en ny ejer.

Her kan du se, hvor mange huse der er blevet solgt i din kommune.

* Boliga har opgjort, hvor stor en procentandel villaer & rækkehuse, som er blevet handlet de seneste fem år sammenlignet med det samlede antal ejerboliger. Der er kun lavet beregninger, hvis der er minimum 50 BRR-registrererede villaer og rækkehuse i en kommune.