Flyt til Holbæk og spar penge

Flyt fra Gentofte og til Holbæk og få 1.500 kr. om måneden ekstra til forbrug. Det er gevinsten for en familie med

to børn, der arbejder i hovedstaden, men rykker teltpælene op og bosætter sig uden for København.


Det

viser beregninger som BRF Kredit har lavet for ErhvervsBladet. De tager udgangspunkt i en familie med to børn med en samlet

indkomst på 550.000 kr.


Børnene går i henholdsvis vuggestue og børnehave, og familien leder efter drømmeboligen

i form af et hus på 130 kvm. De er førstegangskøbere og med husprisernes himmelflugt de senere år står

de over for det svære valg, om de skal bosætte sig i storbyen tæt på deres arbejde og derved betale en langt

højere kontantpris for deres kommende bolig, eller om de skal flytte ud til provinsen, hvor priserne på ejerboliger generelt

er lavere.


Udgangspunktet er fire forskellige familier, der arbejder i henholdsvis København, Odense, Aalborg og Århus.


Der

ses på det årlige rådighedsbeløb efter skat, boligudgifter og udgifter til daginstitutionspladser.


Og

resultatet af beregningerne viser tydeligt, at når der ses bort fra transportomkostninger, kan en københavnsk familie

med stor fordel flytte til eksempelvis Holbæk, mens en fynsk kan spare mange penge ved at bosætte sig i Langeskov.


Ved

at bo i Holbæk får en familie omkring 64.000 kr. ekstra til forbrug om året i forhold til en tilsvarende familie

i Gentofte. Men familien i Holbæk skal hver dag en længere tur ud på landevejene for at komme til arbejde, og når

udgifterne til de ture er betalt, er det ekstra rådighedsbeløb i de fleste dele af landet skåret kraftigt ned.


Resultaterne

viser tydeligt, at det godt kan betale sig at se på andre forhold end kontanprisen på ejerboligen, når familien

vælger, hvilken kommune de vil bosætte sig i.


En lang vej til og fra arbejde kan hurtigt opveje fordelen ved de lavere huspriser

og derved en mindre månedlig ydelse.

Børnepasning

l Når transportudgifterne er betalt, er der i Østjylland

omkring 900 kr. om måneden at hente ved at flytte fra Århus til Hinnerup, mens det ligefrem er et minus at bosætte

sig lidt længere sydpå i Skanderborg.


Huspriserne i Skanderborg er næsten lige så høje, som i

den jyske hovedstad, og når transporten til at fra arbejde er betalt, bliver slutfacit på regnestykket et minus.


l

I det nordjyske er der derimod lidt mere ide i at lede efter en bolig i Aabybro, selv om begge forældre arbejder i centrum af

Aalborg. En ejerbolig på 130 kvm koster omkring 200.000 kr. mindre, og prisen for at få børnene i vuggestue og

børnehave er omkring 13.000 kr. lavere.


l På Fyn er det hip som hap, om familien bosætter sig i Odense eller

for eksempel Ringe. Mens der kan hente ekstra penge på kontoen ved at flytte til Langeskov. Mere præcist cirka 17.000

kr. om måneden.


l I Hovedstaden er det en pebret sag at købe hus i Gentofte, og familien kan med fordel søge

mod Holbæk.Det giver den nævnte gevinst på 1500 kr. i rådighedsbeløbet, når udgifterne til transport

er trukket fra.


Cheføkonom Jens Christian Nielsen understreger, at gevinsten ved at flytte ud af storbyerne sandsynligvis

bliver større, hvis familien kører med offentlige transportmidler på arbejde.


Men en børnefamilie

to udearbejdende har brug for en bil til at få hverdagen til at hænge sammen, fremhæver Jens Christian Nielsen.


Omvendt

tager det tid at komme fra eksempelvis Holbæk til København eller fra Langeskov og til Odense.


- Der kan være

penge at spare ved at flytte uden for nogle af de store byer, men det er jo også en afvejning af penge kontra transporttid,

siger Jens Christian Nielsen.


- Så der er et åbent spørgsmål, om man vil spare nogle penge ved at flytte ud

af byen og så til gengæld bruge noget mere tid på landevejen. Tiden er jo knap for mange familier i dag, siger Jens

Christian Nielsen. Han understreger, at boligprisernes himmelflugt siden specielt 1996 har begrænset familiernes muligheder,

når det gælder valg af kommune, som de vil bo i. En gylden regel siger, at en familien højst må stifte en

gæld, der er to en halv til tre gange større end familiens bruttoindkomst.

Mindre fradragMed en bruttoindkomst på

550.000 kr. er familien i BRF''''s beregninger afskåret fra at købe hus i Gentofte og Hillerød. Ligeledes vil de

få svært ved at finde et passende hus i store dele af eksempelvis Århus.


For at få den nødvendige

luft i familiens økonomi kan de mere eller mindre blive tvunget til at flytte til de mindre byer.


Rent skattemæssigt

har de så været hjulpet på vej af kørselsfradraget, men den fordel bliver mindre i år som følge

af Pinsepakken.


- Har man langt til arbejde, kommer det til at gøre lidt ekstra ondt i år. Det skyldes, at befordringsfradraget

sidste år kunne trækkes fra i både kommune- og bundskatten. I 2002 kan befordringsfradraget kun fratrækkes

i kommuneskatten, siger Jens Christian Nielsen.


Skatteværdien af fradraget falder på den måde fra knap 40 pct.

til 33 pct. Derimod kan boligejerne generelt se frem til et nogenlunde roligt år, hvad det skattemæssige angår,

uanset hvor de bor.


Regeringens skattestop har lagt et løft over ejendomsværdiskatten, og der er lettelser i indkomster.

Samtidig er rentefradraget fredet og vil ikke blive skåret yderligere ned i forhold til den nuværende værdi på

omkring 33 pct.


Den helt store guldgrube for familier med ejerboliger bliver det dog ikke, fremhæver Jens Christian Nielsen.


-

For en helt almindelig familie bliver der samlet kun en mindre stigning i rådighedsbeløbet i år. Det er primært

i form af lønfremgangen, at folk i år får flere penge mellem hænderne, siger Jens Christian Nielsen, der understreger,

at familier, som har konveret deres boliglån, også får lidt ekstra penge til overs.