Flere RD-kunder kan ikke betale lån

Restancerne på en særlig gruppe på 13.000 lån i Realkredit Danmark er på et år steget fra 0,17 pct. til 3,05 pct.

Foto: Liselotte Sabroe. Ifølge Realkredit Danmarks cheføkonom, Elisabeth Toftmann Asmussen, dækker opgørelsen alene over erhvervsrelaterede udlån.
Læs mere
Fold sammen

Boligejere og andre med realkreditlån har i stigende grad svært ved at betale renter og afdrag som aftalt.

Ifølge tal fra Realkreditrådet er 0,49 pct. af det samlede realkreditudlån nu i mere end 3,5 måneds restance.

Fold sammen
Læs mere

Men bag de officielle tal gemmer sig en endnu mere dyster historie. For en særlig opgørelse over 12.974 lån på i alt godt 30 milliarder kr. fra Realkredit Danmark viser, at restancerne stiger med nærmest eksplosiv fart.

Ifølge opgørelsen var den samlede restance på lånene for et år siden på blot 0,17 pct., og restancer på mere end tre måneder var et rundt nul.

Tal fra 20. juli i år viser nu, at de samlede restancer er på 3,05 pct. af hele udlånet, og godt 1,3 pct. har været forfaldent i mere end tre måneder.

Til sammenligning var restancer på mere end 3,5 måneder 2,6 pct. i begyndelsen af 1990erne, hvor det danske ejendomsmarked brød fuldstændigt sammen.

Kun udlån til erhverv

Ifølge Realkredit Danmarks cheføkonom, Elisabeth Toftmann Asmussen, dækker opgørelsen alene over erhvervsrelaterede udlån, herunder realkreditlån til udlejningsejendomme og virksomheder, og hun påpeger i øvrigt, at opgørelsen ikke kan tages som udtryk for den samlede udvikling i restancerne hos Realkredit Danmark, der alene i årets første tre måneder samlet set steg fra 0,28 pct. til 0,37 pct. af udlånet.

Det interessante ved den særlige RD-restanceopgørelse er, at den primært dækker lån givet omkring 2007, da ejendomsmarkedet var mest overophedet.

Risiko hos investorer

Det er en speciel gruppe af realkreditlån, som RD-ejeren Danske Bank i 2007 fjernede sin tabsrisiko på ved at etablere det irske selskab »Mermaid Secured Finance«, som påtog sig at dække eventuelle tab på obligationerne. I sidste ende er risikoen for tab endt hos professionelle investorer, der har købt obligationer udstedt af Mermaid.

Og det er måske en god ting for RD, for pr. 20. juli var der lån for 917 mio. kr., som der ikke var betalt rettidige renter og afdrag på.

Den detaljerede opgørelse viser også, at der indtil nu er blevet sendt otte sager til tvangsindrivelse, mens tre ejendomme allerede har været på tvangsauktion. Det kan sammenlignes med, at der i øjeblikket er 231 misligeholdte realkreditlån i Mermaid-porteføljen, mod 38 lån i juli sidste år. Typisk tager det mange måneder, fra et lån kommer i restance til en ejendom, til det bliver sendt på tvangsauktion.