Flere må gå fra hus og hjem

Trods fremgang på boligmarkedet med stigende priser og flere handler har krisen endnu ikke sluppet sit jerngreb. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af tvangsauktioner er steget.

Selvom der er bedring på boligmarkedet, ender det stadig ulykkeligt for rigtig mange familier, der må gå fra hus og hjem. Fra maj til juni steg antallet af huse solgt på tvangsauktion. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Et stigende antal danskere måtte går fra hus og hjem i juni, hvor 303 ejendomme blev solgt på tvangsauktion mod 268 i maj. Det fremgår af netop offentliggjorte sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

Det kan umiddelbart lyde overraskende, påpeger Tore Stramer, chefanalytiker i Nykredit.

»Vi er altså endnu ikke i en situation, hvor bedringen i dansk økonomi, det massive rentefald og den tiltagende aktivitet på boligmarkedet har formået at mindske antallet af tvangsauktioner. Vi må således også konstatere, at opsvinget endnu ikke har kastet færre tvangsauktioner af sig,« skriver han i en kommentar.

Chefanalytikeren advarer dog mod, at man tolker alt for skarpt på de månedlige udsving i antallet af tvangsauktioner. Ser man på udviklingen i første halvår under ét har antallet af månedlige tvangsauktioner nemlig ligget nogenlunde stabilt omkring et niveau lige under 300 ejendomme.

Samtidig skal man have i baghovedet, at antallet af tvangsauktioner normalt kun reagerer meget langsomt på en bedring i de økonomiske nøgletal. Tore Stramer forventer derfor, at antallet af tvangsauktioner så småt vil begynde at falde – men at der bliver tale om et beskedent fald.

»Den primære drivkraft bag det ventede fald i antallet af tvangsauktioner vil være en forsat fremgang i beskæftigelsen og handelsaktiviteten på boligmarkedet,« skriver han.

Også Las Olsen, forbrugerøkonom i Danske Bank, venter en bedring.

»Indtil videre i år har vi set stigende huspriser og stigende antal hushandler i det meste af landet, men det har altså ikke givet sig udslag i færre tvangsauktioner. Det er ikke overraskende, for tvangsauktioner er det dårlige slutresultat af en lang proces. Men der er grund til at tro, at vi kommer til at se lidt bedre tal senere på året,« skriver han i en kommentar.

Begge understreger, at de massive renteudsving, vi har set i den senere tid, ikke vil få den store betydning for antallet af tvangsauktioner.

»Typisk er tvangsuaktioner resultatet af personlige problemer udløst af for eksempel skilsmisse og sygdom kombineret med et boligmarked, hvor det er svært at få solgt på almindelige vilkår. Der er dog ingen tvivl om, at det store rentefald igennem krisen har hjulpet en del til at undgå tvangsauktion, fordi de har kunnet spare penge ved at omlægge deres lån,« skriver Las Olsen.

Ser man på antallet af tvangsauktioner over en lidt længere periode, har det da også været faldende siden 2012, da det toppede med hele 521 bekendtgjorte tvangsauktioner i marts.

Realkreditrådet skriver i en pressemeddelelse, at faldet skal ses i sammenhæng med den stigende aktivitet i dansk økonomi.

»Når der er mere gang i hjulene, løber færre boligejere ind i de betalingsproblemer, der i sidste ende kan føre til tvangsauktioner. Boligejernes betalingsproblemer er løbende faldet de seneste fem år, og aktuelt er ca. 3.500 boligejere bagud med betalingerne på deres boliglån,« udtaler Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Det seneste år har der i gennemsnit været 39 tvangsauktioner pr. kommune, men det dækker over store regionale forskelle. I Region Hovedstaden, hvor der er godt 400.000 ejerboliger fordelt på 29 kommuner, har kommunerne i gennemsnit haft 19 tvangsauktioner, mens det tal i Region Sjælland er oppe på 68 tvangsauktioner. Det skal ses i lyset af, at der i Region Sjælland er 100.000 færre ejerboliger fordelt på 17 kommuner, skriver Realkreditrådet.