Flere har problemer med terminen

Antallet af boligejere, der ikke kan betale ydelsen på boligen, er tredoblet på godt et år.

Det kniber for flere at få betalt terminen på boligen til tiden. Fold sammen
Læs mere
Foto: Foto: Colourbox

Selv om renterne falder, og danskerne generelt får flere penge mellem hænderne, så stiger antallet af boligejere, der kommer bagud med termninen til realkreditinstitutterne. Og antallet af boliger, som realkreditten helt må overtage, går samme vej. Det viser den seneste statistik fra Realkreditraadet og Realkreditforeningen.

"Finanskrisen er begyndt at påvirke realkreditinstitutterne. Der ses en stigning i både antallet af boliger, som institutterne er nødt til at overtage, og omfanget af forsinkede og udeblevne betalinger. Niveauerne er dog fortsat lave, og problemerne er langt mindre end i kriseårene i begyndelsen af 1990erne," siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Efter terminen 31. december 2008 er der lige nu 0,39 procent af det samlede udlån, som er i restance. Det er en stigning fra 0,27 procent i september sidste år, og i forhold til de fede år på boligmarkedet er der tale om en mangedobling. Ved årsskiftet 2007-2008 var kun 0,14 procent af lånene i restance, mens det ved udgangen af 2006 kun drejede sig om 0,08 procent.

Når boligejeren endnu ikke har betalt ydelsen senest tre og en halv måned efter forfaldsdagen, bliver lånet registreret som værende i restance.

Når flere har problemer med at betale til tiden, skyldes det især den stigende arbejdsløshed. De beskæftigede oplever derimod, at de får flere penge mellem hænderne fra lidt lavere skatter, pæne lønstigninger mange steder, frigivelsen af SP-opsparingen og flere andre ting.

Samtidig er især den korte rente faldet på det sidste. Det gør det muligt for boligejere med fastrentelån, der får en presset økonomi, at flytte til fleks- og rentetilpasningslån, så de får en lavere ydelse og dermed nemmere kan betale terminsregningen.

Men de muligheder er nok allerede udtømt for dem, der på det sidste er blevet tvunget til at standse betalingen på deres boliglån. De lange salgstider er i øvrigt også med til at fryse det hele fast, så realkreditten tvinges til at overtage stadigt flere boliger, fordi boligejerne ikke betaler til tiden og boligen ikke kan sælges.

Under boligkrisen ved indgangen til 1990erne toppede restancerne, da knap tre procent af boligejerne ikke betalte terminen til tiden.

Realkreditinstitutterne overtog 184 private ejerboliger i 1. kvartal 2009. Det er en stigning fra 135 ejerboliger i 4. kvartal 2008. I første kvartal 1993 blev over 4.000 boliger overtaget af et realkreditselskab.