Fem fejl du bør undgå, når du går på pension

Overgangen fra arbejde til pension er en jungle af finansielle produkter og tilbud. Fejl er dyre og svære at undgå. Se fem fejl, du bør undgå, når du går på pension.

Overgangen fra arbejde til pension er en jungle af finansielle produkter og tilbud. Fejl er dyre og svære at undgå. Her er fem fejl, du bør undgå, når du går på pension. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Ud over folkepensionen har de fleste pensionister i dag sparet penge op i egne ordninger, bolig og/eller frie midler. Det er et væsentligt fremskridt i forhold til, hvordan det var for 30-40 år siden.

Samtidig er gennemsnitsalderen steget. Den periode, du er på pension, er blevet længere, og forventningerne til, hvor meget du får udbetalt, er steget. Det stiller krav til, hvor meget du sparer op til pensionstilværelsen.

De fleste ser i dag frem til cirka 20-25 år som pensionist, når de kan gå på folkepension. En nyfødt kan i dag regne med at blive 92 år, mens en mand på 55 år kan se frem til at blive 85.

Din forventning til, hvor gammel du bliver, er med til at bestemme, hvor meget af din formue du kan bruge i de enkelte år i din pensionstilværelse. Du bør altid have reserver for det tilfælde, at du bliver ældre end gennemsnittet. Du behøver dog færre reserver, efterhånden som du bliver ældre.

Fem fejl du bør undgå, når du går på pension

At gå på pension kan være svært – både økonomisk og ikke mindst personligt. Overgangen til pension er den største økonomiske ændring i dit liv. For mange er det en angstfremkaldende situation at tjene mindre, end de bruger. Det er en situation, det tager tid at vænne sig til, og det er nemt at begå fejl i overgangen.

Her er fem fejl, du bør undgå, når du tilpasser økonomien ved overgangen til pension:

1. Tidlig udbetaling af aldersopsparinger og kapitalpensioner

Dine aldersopsparinger og kapitalpensioner (inklusive midler i LD – Lønmodtagernes Dyrtidsfond) er gode opsparinger med lav beskatning af afkast. Derfor bør du gemme dem, så længe det er muligt og undgå at hæve en del af ordningen for at købe en bil eller andre aktiver. Sørg for at sikre, at dine omkostninger er lave, og at du har en fornuftig risiko i dine pensionspenge.

2. Salg af bolig for at bo til leje

Mange sælger ejerboligen for at frigøre penge til forbrug, når de går på pension, hvilket kan være en god ting at gøre. Det kan dog medføre, at du mister offentlige pensionsydelser som folkepension og ældrecheck, fordi frie midler giver modregning.

Derfor er det almindeligvis bedre at eje sin bolig, hvilket også er billigere, og låne til forbrug og på den måde undgå modregning. Hvis du vil sælge din bolig, bør du overveje at købe en anden.

3. Udbetaling af ratepensioner over for kort periode

For at få mest muligt ud af din ratepension, er det en fordel at udsætte, hvornår den bliver udbetalt eller at strække udbetalingen over så lang tid som muligt. Det giver en lav afkastskat, så i de fleste tilfælde er det en fordel at bruge din opsparing i frie midler først.

En anden grund er, at du mindsker din modregning i folkepensionens pensionstillæg. Alene dette kan øge din formue med flere tusinde kroner.

4. Optagelse af nedsparingslån med fast rente

Mange vil gerne have en lav risiko, når de går på pension. Det er også godt – så længe risikoen ikke er for lav. Risikoen bliver eksempelvis for lav, hvis du vælger aktier og variabel rente fra for tidligt.

Da du kan regne med 20-25 år som pensionist, indebærer lav risiko for dig sandsynligvis en vis andel aktier og i det mindste variabel rente på et eventuelt nedsparingslån.

Det sidste skyldes, at en højere fast rente medfører en betydelig negativ renters rente-effekt i din økonomi. Det bør du undgå.

5. Du holder fast i garantier

Mange har sparet op i ratepensionsordninger med garantier og forsikringer. De fleste garantier og forsikringer i ordningerne ophører ved overgangen til pension. Derfor bør du sikre dig lave omkostninger, når du går på pension.

Ofte kan du finde garantier og dækninger billigere og bedre andre steder.

Omkostninger er den vigtigste enkeltfaktor, når du skal optimere udbetalingen af pensionsordninger. Derfor er puljeordninger i banken og dyre forsikringsselskaber et no-go.

Det gælder også, selv om du er begyndt din tilværelse som pensionist. Du kan ændre længden af udbetalingsperioden frem til 30 år, efter du er gået på pension (normalt 90-92 år).

Bankerne har for nyligt sendt årsopgørelser ud, og inden længe kommer pensionsselskaberne med deres. Derfor er det tid til at tjekke dine omkostninger. Det kan måske motivere dig til at ændre lidt i din økonomi.