Fastrentelån hitter igen: Største efterspørgsel i mere end 15 år

Siden begyndelsen af 2015 er interessen for at optage boliglån med fast rente nærmest eksploderet. Interessen for fastrentelån er lige nu den største siden 1999, hvor flekslånene kom på markedet herhjemme.

Foto: Johan Gadegaard

De gode gamle boliglån med fast rente og tryghed for ydelsen 30 år ud i fremtiden er igen blevet det store hit.

Faktisk er interessen for fastrentelån lige nu den største i mere end 15 år og siden flekslån kom på markedet herhjemme i 1999. Det betyder omvendt, at interessen for flex- og rentetilpasningslån med variable renter er hastigt på retur.

Det er lige siden midten af 2012, at fastforrentede lån har fået et stort comeback. Men udviklingen har for alvor taget fart i år. Endda så voldsomt, at tæt ved 80 procent af realkredittens bruttoudlån lige nu er lån med fast rente. Bruttoudlånet omfatter både nye lån og låneomlægninger.

Da interessen for fastrentelån var mindst i begyndelsen af 2009, var det kun 8,5 procent af det samlede bruttoudlån fra realkreditten, der havde fast rente.

»Den store interesse for fastforrentet lån skyldes formentlig, at der i foråret blev åbnet et lån af denne type med en pålydende rente på bare to procent. Det skabte meget stor interesse for fastrentelån,« siger senior- økonom Liselotte Ravn Bærentzen fra Realkredit Danmark.

I nogle få hektiske uger var der endda også et 1,5 procent lån med fast rente i spil, og det fik for alvor mange til at spærre øjnene op og fjerne blikket fra de ellers så populære F1, F3 og F5-lån, der i flere år har tiltrukket sig stor opmærksomhed på grund af lave renter og ydelser.

Renten er steget

Siden er renten steget, så de mest attraktive fastrentelån nu har en rente på tre procent, og den udvikling har formentlig bremset bevægelsen mod lån med fast rente en smule de sidste uger, vurderer boligøkonom Joachim Borg Kristensen fra Nykredit.

»Men det er en mindre opbremsning, der ikke bør overvurderes, da ydelsen på fastforrentede lån fortsat er meget lav,« siger Joachim Borg Kristensen.

Interessen for fastforrentede skyldes formentlig også, at realkreditten har hævet bidragene på fleks- og rentetilpasningslån betydeligt og samtidig anbefalet kunderne at søge mod lån med fast rente. Den udvikling er nemlig til fordel for realkreditten selv, der så skal sætte mindre kapital af til sikkerhed.

Interessen for lån uden afdrag er også faldet, så den lånetype nu udgør 53 procent af det samlede udlån, hvilket er lidt mindre end i efteråret 2013, hvor andelen toppede på 56 procent.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

Op med 50 mia.

Set i forhold til realkredittens samlede udlån til ejer- og fritidsboliger er de fastforentede lån steget til nu 37 procent af et samlede udlån mod 34 procent for et år siden. Det svarer til, at der nu er boliglån med fast rente for 515 milliarder kroner, hvilket er 50 milliarder kroner mere end i begyndelsen af 2014. I samme periode er mængden af F1-lån, hvor renten ændres én gang årligt, faldet fra 377 til 307 milliarder kroner,

Den større brug af boliglån med fast rente er noget, der gør boligejerne mindre rente-følsomme. Det er en udvikling, som Danmarks Nationalbank har efterlyst længe, da dansk økonomi så bliver mindre sårbar over for udsving i renten.

Lige nu skal deres betales 4.900 kroner før skat om måneden for at låne én million kroner med et fastforrentet lån med afdrag. Det er 600 kroner mere, end da renten var på sit laveste i februar måned og ydelsen var nede på 4.300 kroner.

Selv om ydelsen er steget på det seneste, er den fortsat langt under de 8.000 kroner om måneden, der skulle betales i 2000 og igen i 2008, da renterne var langt højere end nu.

Fordelen er ved et fastrentelån er ikke kun, at de giver større tryghed end lån med variabel rente, som ofte får ny ydelse. Fastrentelån er også – og måske især – interessante, fordi de kan konverteres. Det er noget, som kan give uhyre store gevinster, hvis man kan slå til på de rette tidspunkter.

Stiger renten eksempelvis, vil kursen på fastrenteobligationer falde, og det typisk med så meget som otte til ti kurspoint for hvert procentpoint, renten stiger.

Stiger renten således fra 3,0 til 4,0 pct., vil restgælden på et lån til én million kr. falde med mellem 80.000 og 100.000 kr. Falder renten, er der med et fastrentelån mulighed for at konvertere ned, og få en lavere ydelse.