Faldende indlånsrente skyldes rentefald på tidsindskud

Bankernes rente på husholdningernes tidsbundne indskud er over det seneste år faldet med knap 0,3 procentpoint, så den i juli udgjorde 1,3 procent.

Det fremgår tirsdag af en opgørelse, som Danmarks Nationalbank har udarbejdet.

I perioden har bankernes rente på anfordringsindlån været stort set uændret i intervallet 0,8-0,9 procent. Den samlede gennemsnitlige rente på indlån fra husholdninger er således kun faldet med 0,1 procentpoint til nu 1,0 pct.

Den gevinst, danskerne får ved at binde deres penge i længere tid frem for at have dem stående på en anfordringskonto, er nu på det laveste niveau siden finanskrisens begyndelse.

Renten på nye tidsindskud er højere i de mellemstore banker end i de store, men spændet er indsnævret lidt i 2013. Renteforskellen har været medvirkende til, at de mellemstore banker har kunnet tiltrække tidsindskud, mens tidsindskud i de store over det seneste år er faldet.

I Nationalbankens opgørelse fremgår det derudover, at renten på anfordringsindlån ikke er faldet i samme grad som renten på tidsindskud, hvilket skyldes, at anfordringsindlån omfatter forskellige produktkategorier med varierende rentesatser. Renten på almindelige anfordringskonti er i mange banker tæt på nul, mens renten på indlån tilknyttet prioritetslån og andre særlige indlånsprodukter er markant højere.