Fakta: Det betyder den nye ferielov for dig

Er du ny på arbejdsmarkedet, eller er du allerede i job? Her er følgerne af den nye ferielov for dig.

Foto: ULRIK JANTZEN

Ny medarbejder:

Nye medarbejdere får mest glæde af den nye ferielov. Fremfor at skulle spare feriedage sammen til det næste ferieår, der begynder 1. maj, kan nye medarbejdere fremover afholde feriedage i takt med at de bliver opsparet. Det vil sige, at de allerede efter den første måned har to feriedage på kontoen.

Her er regeringens eksempel:

Ansættes du pr. 1. september og vil holde en uges vinterferie i februar måned, kan du aftale dette og bruge 5 af de feriedage, du har optjent fra optjeningsperiodens begyndelse den 1. september til og med januar. Hver måned optjenes 2,08 feriedage, hvilket betyder, at du i februar i alt har 10 feriedage til rådighed. Hvis du senere ønsker at holde tre ugers sommerferie i juli måned, vil du kunne aftale at bruge de 10 feriedage, du har optjent fra februar til og med juni (2,08 feriedage i 5 måneder) samt de 5 feriedage, der var tilbage fra vinteren. Herefter vil du i september have 5 feriedage tilbage, som du fx kan afholde om efteråret.

Eksisterende medarbejder:

Når du allerede er på arbejdsmarkedet, så skal du vænne dig til fremover at optjene din ferie fra september til og med august frem for i kalenderåret. Afholdelsen skal ske fra september i samme år til december året efter - altså fire måneder mere end optjeningsperioden for at give mere fleksibilitet.

Her er regeringens eksempel:

Ønsker du fx at holde 5 dages juleferie i december måned, kan du aftale at bruge de feriedage, du har optjent fra optjeningsperiodens begyndelse den 1. september til og med november. Hver måned optjenes 2,08 feriedage, hvilket betyder, at du i december har 6 feriedage til rådighed. Hvis du efterfølgende ønsker at holde sommerferie i juli måned, vil du kunne aftale at bruge den ferie, du har optjent fra december til juni (2,08 feriedage i 7 måneder samt den feriedag, der var tilbage fra december). Det betyder, at du i juli kan aftale at afholde 15 feriedage. De resterende 5 feriedage vil du efter aftale kunne afholde fx i september eller som efterårsferie i oktober.

Overgangsregler:

Når de nye regler skal overtage efter de gamle, vil eksisterende medarbejdere i princippet optjene ny ferie oven i den optjente ferie, som endnu ikke er afholdt. Det betyder, at en lønmodtager vil have op til to års betalt ferie i det første år med den nye såkaldte samtidighedsferie.

Det kan arbejdsgiveres økonomi næppe holde til, så derfor indføres der en overgangsordning, så ferie, der optjenes i det første år med den nye ordning, indefryses. Det vil sige, at den ikke kan afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Med andre ord udbetales det sidste års optjente ferie, når man forlader arbejdsmarkedet.

En ny fond med navnet Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler skal forvalte de indefrosne feriepenge. Den etableres under Lønmodtagernes Dyrtidsfond med administrativ og teknisk bistand fra ATP.

Den nye ferieordning træder i kraft den 1. september 2020.

Feriefonden:

Den nuværende feriefond, Arbejdsmarkedets Feriefond, vil som følge de nye regler få betydeligt færre indtægter fra uhævede feriemidler, fordi flere danskere får deres optjente ferie udbetalt.

»Aftalepartierne er enige om, at staten ikke længere skal have andel i den uhævede feriebetaling, og at den uhævede feriebetaling, der tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond, fortsat primært skal anvendes til ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn,« hedder det i aftalen.