Få danskere ejer de fleste aktier

Whiskybæltet burde måske hedde Aktiebæltet. Aktionærerne i Danmark er koncentreret i Nordsjælland, hvor især dem over 60 år sidder på flest aktier.

Foto: Christian Als

Hvis du troede, at aktieinvestering var en landdækkende folkesport, så kan du godt tro om. Aktierne er nemlig langt hen ad vejen koncentrerede hos en en ganske bestemt gruppe i befolkningen, viser en opgørelse, som Nykredit har lavet på baggrund af tal fra Værdipapircentralen, VP.

"Nordsjællandske investorer over 60 år sidder på en fjerdedel af den samlede aktieværdi på private hænder i Danmark. Gruppen udgør i alt cirka 53.000 personer, hvilket blot svarer til fire procent af danske investorer," konkluderer analysen.

Nykredits forbrugerøkonom Johan Juul-Jensen påpeger, at det er en naturlig følge af et længere liv til at spare op, når ældre investorer har større formuer end yngre.

"Men forskellen mellem Nordsjælland og det øvrige Danmark er markant. Private investorer i Nordsjælland sidder på knap 40 procent af de samlede aktieværdier, selvom de udgør blot 11 procent af den samlede investorskare, når man medregner alle aldersgrupper," skriver han.

Den samlede værdi af private investorers aktier er i dag 276 mia. kroner eller cirka 215.000 kr. per investor. I Nordsjælland er gennemsnittet cirka tre og en halv gange højere med 752.000 kr. i gennemsnit.

Det afspejler ikke forskellene i danskernes samlede formuer. De nordsjællandske investorer har i gennemsnit lagt en større del af deres samlede formue i aktier.

"Nordsjællandske investorer lever med andre ord livet farligere, og de seneste år er de sluppet heldigt fra det," mener Johan Juul-Jensen.

Se hvem der ejer flest aktier herunder: