F1-plan er udskudt i tre måneder

Efter en kritisk modtagelse fra investorer og realkreditbranchen udskyder erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen den bebudede ændring af flekslånene.

Foto: Kasper Palsnov. Omlægningen af lovgivningen for flekslån bliver udsat på grund af tekniske vanskeligheder.
Læs mere
Fold sammen

Først blev lovforslaget lavet fundamentalt om, og nu udskyder erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) regeringens annoncerede ændring af de populære flekslån.

Forslaget blev oprindeligt offentliggjort 6. november 2013, og det var meningen, at lovændringen skulle træde i kraft 1. januar 2014. Nu sigter regeringen på, at det træder i kraft 1. april med henvisning til praktiske vanskeligheder.

»Det har været hensigten, at lovændringen skulle træde i kraft pr. 1. januar 2014, således at der hurtigt blev skabt klarhed på realkreditmarkedet. Den løbende dialog med realkreditsektoren har imidlertid vist, at der vil være praktiske vanskeligheder forbundet med en ikrafttræden pr. 1. januar 2014, da bl.a. realkreditinstitutternes systemer vanskeligt vil kunne tilpasses til de nye regler inden da,« skriver ministeriet i en kortfattet meddelelse.

Forslaget mødte også skepsis blandt investorer, som påpegede, at der var tale om en fundamental ændring af de obligationer, der ligger bag flekslånene. De belægges med en option, der tvangskonverterer dem til en anden obligation ved en rentestigning på mindst 5 procentpoint på et år. I første udgave af forslaget var der tale om, at lånet skulle omlægges til en ny 30-årig obligation, i anden omgang blev det revideret til et års forlængelse af lånet.

Lovforslaget forventes fortsat fremsat kort efter udløbet af høringsfristen ved udgangen af november.

Privatøkonomisk rådgiver Kim Valentin er stærkt kritisk over for lovforslaget, som han vurderer kun vil gavne bankernes og realkreditselskabernes indtjening. En forsikring mod en rentestigning på fem procentpoint på et år er så lille en risiko, at han i sin blog undrer sig over, at  der overhovedet er brug for lovgivningen.