Euroen og juraen

Selvom Danmark har valgt at stå uden for euroen, vil den få stor indflydelse på dagligdagen her i landet -også

på det juridiske plan.


Danske virksomheder kan vælge at skilte med priser i euro og acceptere betalinger i euro.

De vil derfor også kunne handle i euro med virksomheder uden for euroområdet - f.eks. svenske virksomheder. Virksomhederne

kan - for at mindske valutarisikoen - både fakturere og modtage betalinger i euro.


Har man før nytår handlet

med virksomheder i euroområdet og aftalt betaling i en gammel national valuta fra euroområdet, skal denne nu betales i

euro. Ved omberegningen til euro skal der opereres med den faste vekselkurs, som for tyske fakturaers vedkommende er 1.95583 D-mark.

I Frankrig, Italien og Holland svarer en euro til 6.55957 franske franc, 1936,27 italienske lire og 2.20371 hollandske gylden. I øvrigt

gælder den juridiske grundsætning, at den, der accepterer en fremmed valuta, også deler dens skæbne. Det betyder,

at har man handlet i D-mark, skal handlen afvikles og faktura betales i euro. Modsat forretningsdrivende i de ni eurolande, hvor kursrisikoen

er forsvundet helt, har den danske forretningsdrivende, som skal betale i euro, fortsat kursrisikoen. Den danske krone står

nemlig ikke i et fast kursforhold til euroen. Det skal dog bemærkes, at kursrisikoen er blevet mindre end tidligere, siden Danmarks

Nationalbank har holdt et meget stabilt kursniveau i forhold til euroen med næsten ubetydelige kursudsving. At kurssikre udeståender

i euro er af den grund ikke nær så relevant sammenlignet med handel i amerikanske dollar, britiske pund eller svenske

kroner.


Selskaber kan stiftes med aktiekapitalen angivet i euro. Efter bogføringsloven skal registreringer foretages i

danske kroner, euro eller i relevant fremmed valuta. Man kan vælge at bogføre i euro. Det er ikke et krav, at bogføringsvalutaen

skal være den samme som årsregnskabsvalutaen.


Årsregnskaber kan imidlertid i henhold til årsregnskabsloven

tillige aflægges i euro. Dette gælder for alle typer virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven og altså

ikke kun for aktie- og anpartsselskaber. Det er også muligt at udstede momsfakturaer i euro alene med brug af enten dagskurs

eller månedlig toldkurs ved omregning til danske kroner. Det er også tilladt at føre momsregnskab i euro, hvorimod

den skal afregnes i danske kroner. Det danske skattevæsen accepterer endnu ikke betaling af skat i euro.


Hos de danske

banker kan der optages lån i euro og oprettes valutakonti i euro, som kan bruges til at foretage betalinger i euro og omvendt

modtage betalinger i euro. Bankerne forventes med tiden at sænke deres gebyrer for udenlandske overførsler i euro.


Virksomheder,

der har medarbejdere med rejseaktivitet til euroområdet, bør sørge for at få afviklet de gamle valutaer

hurtigst muligt, da det inden længe kan blive vanskeligt at komme af med de gamle mønter og sedler. I de fleste lande

vil man indtil den 28. februar 2002 kunne benytte både euroen og de gamle nationale penge i forretningerne, men fra 1. marts

vil kun euroen være lovligt betalingsmiddel i eurolandene.


I f.eks. Tyskland er forretningerne dog ikke ved lov blevet

pålagt at acceptere den gamle valuta i overgangsperioden og der er allerede en del forretninger og f.eks. tankstationer, der

kun accepterer euro. Imidlertid kan alle landes sedler og mønter i ombytningsperioden gratis ombyttes til euro i alle filialer

af centralbanker i eurolandene. Den nærmeste centralbankfilial ligger i Flensborg.