EU-trussel mod danske boligejere rykker tæt på

Den fælleseuropæiske bankmyndighed, EBA anbefaler nu officielt, at realkreditobligationer ikke bør vurderes ligeså sikre som statsobligationer. En grotesk situation, der kan koste boligejere dyrt, mener Realkreditrådet.

Foto: Jeppe Bjørn Vejlø.
Læs mere
Fold sammen
Det er sjældent, at dansk realkredits førstedame tager ord som grotesk og absurd i sin mund. Men ifølge direktør for Realkreditrådet, Ane Arnth Jensen er slagsmålet om danske realkreditobligationer i EU-systemet heller ikke på nogen måde sædvanligt.

»Det er, kan man roligt sige, en grotesk situation,« siger hun til Berlingske Business.

Det er den fælleseuropæiske bankmyndighed, EBA, der har fået realkreditdirektøren helt op på de høje nagler. I en ny rapport anbefaler myndigheden, at realkreditobligationer - ikke skal have samme høje status som statsobligationer i bankernes likviditetsberedskab.

Loft over realkreditobligationer

Hvis anbefalingen bliver vedtaget i EU, betyder det, at der bliver sat et loft over, hvor meget realkreditobligationer må fylde i bankernes likviditetsbuffere. Og det kan betyde store rystelser i den finansielle sektor herhjemme og højere renter til boligejerne, advarer Ane Arnth Jensen.

»Det her er noget, der ikke må ske. Konsekvensen vil være, at danske kreditinstitutter skal holde brandudsalg af realkreditobligationer. Og det vil koste på renten. Jeg kan ikke sige, hvor meget. Men det vil koste rigtigt meget. Det er en trussel mod hele vores finansielle arkitektur,« siger hun til Berlingske.

Anbefalingerne fra den europæiske bankmyndighed står i direkte modstrid med de konklusioner, den selv kom frem til i en stor undersøgelse, der blev offentliggjort i oktober. Her fandt EBA, at realkreditobligationer er ligeså sikre og likvide som statsobligationer.

Går imod egne anbefalinger

Når myndigheden alligevel ender med at anbefale, at realkreditobligationer kommer i en lavere kategori, skyldes det tilsyneladende, at man ikke tør bevæge sig fra langt væk de internationale anbefalinger i Basel-komiteen.

»På trods af, at realkreditobligationer har vist fremragende likviditets-egenskaber, er der stadig tvivl om, hvorvidt det er tilstrækkeligt til at retfærdiggøre en afvigelse fra internationale standarder,« skriver EBA i en pressemeddelelse fredag.

Ifølge Ane Arnth Jensen er det usagligt, at EBA på den ene side er kommet til den konklusion, at realkreditobligationer er fuldt likvide, og så alligevel anbefaler EU-Kommissionen, at de skal rangere lavere.

»Det er fuldstændig grotesk, at man har haft en masse økonomer til at sidde og lave nogle analyser og så drager man den modsatte konklusion. Deres anbefaling er durk det modsatte af det, deres egne undersøgelser viser,« siger hun til Berlingske Business og fortsætter:

»Præmisserne hos Basel-komiteen var forkerte. Det, at man starter med at henvise til en anden fejlkilde, bliver det jo ikke mere rigtigt af, « siger Ane Arnth Jensen.

Finansrådet: Der er gået politik i den

Hos Finansrådet er også kontorchef, Morten Frederiksen også forbløffet over konklusionerne i den nye rapport fra den europæiske bankmyndighed. Ifølge ham er de et udtryk for, at der er blevet taget politiske hensyn.

»Jeg synes, at EBA er gået udover sit faglige mandat, og der har været nogen interesser i forhold til at sikre, at statsobligationer fra alle lande bliver betragtet som den højeste klase. Man går bort fra, at man egentlig skal se på nogle faglige markedskriterier,« siger han.

Hvis EBA kommer igennem med sine anbefalinger, vil det betyde, at danske banker og realkreditinstitutter skal sælge ud af realkreditobligationer og i stedet supplere deres likviditetsberedskab med danske kroner eller statsobligationer for at leve op til reglerne.

Ikke nok statsobligationer

Og udover at et sådant brandudsalg vil betyde, at kursen på realkreditobligationer rasler ned og boligrenterne stiger, så vil det også medføre en praktisk udfordring. Danmark har nemlig et forholdsvis lille marked for statsobligationer for samlet rundt regnet 800 milliarder kroner - hvilket kun svarer til cirka en tredjedel af realkreditmarkedet for 2400 milliarder kroner.

»Så vi har et særligt problem i Danmark og en særlig udfordring. « siger Morten Frederiksen.

Som et led i de nye krav arbejder man dog i EU med nogle særlige løsninger til lande, der nu pludselig risikerer at stå i den situation, at de ikke har nok likvide aktiver i den højeste klasse.

»Men alt det kommer i anden række. Nu afventer vi i første omgang kommissionens afgørelse,« siger Morten Frederiksen.

Heller ikke hos Realkreditrådet er Ane Arnth Jensen parat til at kaste håndklædet i ringen.

»Slaget er jo ikke tabt endnu. Nu ligger det på EU-Kommissionens bord. Alle sejl skal sættes til. Og jeg kan forstå, at det også har høj prioritet for regeringen,« siger hun til Berlingske.