EU-bombe under danske boliglån

Nye EU-regler vil presse de danske bygge- og boligrenter op, fordi det bliver mindre attraktivt for store pensionskasser at investere i realkreditobligationer.

Huslejen og dermed salgspriserne på parcelhuse er i fare for at stige voldsomt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

Renten på danske bygge- og boligobligationer vil blive sendt i vejret med raketfart og gøre det dyrere at købe ny og større bolig.

.Det er konsekvensen, hvis nye EU-regler – de såkaldte »solvens 2-regler« – vedtages. Efter planen træder de i kraft om få år og tvinger pensions- og forsikringsselskaber til at stille ekstra sikkerhed, hvis de investerer i obligationer med lang løbetid fra realkreditten.

Direktør i Realkreditforeningen, Karsten Beltoft, venter, at de nye regler vedtages i en eller anden form.

»Så det bliver med stor sandsynlighed dyrere at optage lange boliglån fremover. Forskellen mellem renten på statsobligationer og realkreditobligationer vil blive større,« siger Karsten Beltoft.

Fondsdirektør hos ATP, Bjarne Graven, håber, at regeringen og Finanstilsynet, der arbejder på at få ændret det foreløbige rammedirektiv, belønnes for deres indsats.

»Det danske realkreditsystem fortjener en særstatus,« siger Bjarne Graven, der forvalter 400 milliarder kroner af danskernes pensionsmidler.

Men hvis indsatsen mislykkes, er han enig i, at pensionsselskaber i højere grad vil lede efter andre investeringsmuligheder.

»Så vil lysten til at købe realkreditobligationer blive mindre,« siger Bjarne Graven.

Vicedirektør i Realkreditrådet, Jan Knøsgaard, kalder det »ærgerligt,« hvis de nye regler vedtages.

»Det vil nemlig betyde, at pensions- og forsikringsselskaber vil kræve et højere afkast, når de investerer i realkreditobligationer,« siger han.

Boligrenten stiger

Jørgen Svendsen, pensionsekspert og uafhængig aktuar vurderer, at de nye regler vil ramme mange boligejere med fastforrentede lån.

»Renten kan stige en del – et skøn er 0,5 til 0,75 procentpoint,« siger Jørgen Svendsen.

Læs også: Boligejere ryster i bukserne

Der vil dog være forskelle fra realkreditinstitut til realkreditinstitut.

»Prisen på realkreditobligationerne fra de forskellige institutter vil blive baseret på en rating. Det bliver med andre ord dyrere for pensionsselskaberne at købe realkreditobligationer i de dårligst ratede realkreditinstitutter. Hvis et selskab får ratingen A, bliver pensionsselskabernes kapitalkrav større sammenlignet med et realkreditinstitut, der har ratingen AAA. Resultatet vil være, at pensionsselskaberne fravælger de dårligst ratede,« siger Jørgen Svendsen.

Større kapitalkrav

Koncerndirektør i PFA Pension, Anne Broeng, siger, at hvis reglerne vedtages i deres nuværende form, skal pensionsbranchen stille mere sikkerhed og kapital end før, når de investerer i danske realkreditobligationer.

»Hvis reglerne vedtages i deres nuværende form, kræves der mere basiskapital end nu, når vi investerer i danske realkreditobligationer. Det betyder, at vi enten ikke kan investere lige så meget som før i disse obligationer, eller at renten skal stige, så vi får et større afkast,« siger Anne Broeng.

Obligationer fra realkreditten vil kræve kapital på linje med de bedste virksomhedsobligationer, der kaldes for »investment grade,« hvilket svarer til en karakter, ned til BBB hos Standard & Poors, hvor danske statsobligationer har topkarakteren AAA. Generelt bliver alle kreditobligationer dog ramt af de nye solvensregler. Anne Broeng tilføjer, at der også vil komme stigende krav til kapital, når pensionsbranchen udbyder såkaldte gennemsnitsrenteprodukter, hvor alle kunder får samme depotrente.

»Det betyder, at det bliver et meget dyrere produkt at tilbyde end før. Kravene til solvens er så store, at mange selskaber vil få problemer med at leve op til dem. Løbet med disse nye regler er ikke kørt helt endnu, men det kan nok blive meget svært at få reglerne ændret, fordi der er tale om fælles EU- regler,« siger Anne Broeng.

Forsikring & Pension ønsker ikke at kommentere de nye regler.

Læs også: Boligejere ryster i bukserne