Et skridt frem og et tilbage for andelsboligforening

Den omstridte andelsboligforening AB Klostergården vandt en sag og tabte en sag i dag i skifteretten.

Andelsforeningen Klostergaarden Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

Kampen bølger stadig mellem den konkursramte andelsboligforening Klostergaarden og konkursboets kurator, som siden  2011 har forsøgt på at få konkursen omgjort. I dag vandt andelshaverne i én sag, men tabte i en anden.

Skifteafdelingen under Sø­ og Handelsretten i København pålagde i dag kurator i konkursboet efter Klostergaarden Bo Lauritzen at fremme behandlingen af boet og sørge for at få boets ejendom solgt i fri handel eller ved tvangsauktion, sådan som beboerne ønsker det.

Beboerne i Klostergaarden er stærkt utilfredse med kurator Bo Lauritzen og har bla. forsøgt at få ham afsat. Han har nemlig gennem lang tid forsøgt at finde  en anden løsning end konkurs på Klostergaardens økonomiske problemer.

 

Men i bestræbelserne på at undgå konkurs har Bo Lauritzen efter andelshavernes opfattelse påført konkursboet en ny uoverskuelig økonomisk  byrde med et risikabelt ti­årigt lån på 157 mio. kr. Swap­lånet er siden 2012 vokset med seks mio. kr. på grund af renteudviklingen.

Dommeren i sagen var Sø­ og Handelsrettens præsident Henrik Rothe i egen høje person.

Chefen for skifteafdelingen Torben Kuld Hansen blev sidste år af Højesteret kendt inhabil til at behandle sager om andelsboligforeninger og konkurs, fordi dommeren havde udtalt i offentligheden flere gange, at foreningerne efter hans vurdering ikke kan gå konkurs.

Der står således et­nul til AB Klostergaarden, som til gengæld tabte i en anden sag til kurator Bo Lauritzen, hvor Henrik Rothe også var dommer. Han traf i dag beslutning om, at andelshavere i en andelsboligforening, der er gået konkurs, ikke overgår fra at være
andelshavere til lejere.

Konkursboet blev derfor frifundet for andelshavernes påstand om tilbagebetaling af differencen mellem den opkrævede boligafgift og den leje, som kurator efter andelshavernes opfattelse kunne kræve.