Erhvervsdrivende fonde skal aflevere flere hundrede millioner til staten

Skatteministeriet tager nyt livtag med tusindvis af danske fonde. Denne gang er det de erhvervsdrivende fonde, der står til at miste millionfradrag. Det rammer blandt andet købmandsfonden KFI.

adm. direktør Jesper Loiborg for KFI, Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

Efter armlægning om fradrag med en række af Danmarks største almennyttige fonde for et år siden indleder skatteminister Karsten Lauritzen (V) nu en ny kamp med fondene i Danmark. Dengang samlede Danmarks største fonde, blandt andet Lundbeckfonden, Carlsbergfondet, A.P. Møller Fonden og Novo Nordisk Fonden, sig i en fælles modstand mod et forslag, der ville ændre den skattebegunstigelse, de som almennyttige fonde har nydt i årtier, fordi de uddeleler midler til almene formål, bla. forskning og kunst og kultur.

Efter pres fra fondene ændrede skatte­ministeren forslaget. Embedsmænd i skatteministeriet måtte undervejs gå til den smertefulde bekendelse, at de havde regnet forkert. Efter den intense kamp, som dog trods alt medførte ændringer på skatteområdet for fondene, troede de i fondene sig fredede fra nye omvæltninger på skatteområdet i de kommende år.

Men sådan gik det ikke. For nu er der nye skatteregler på vej, som rammer fondene i Danmark.

Et nyt lovforslag fra skatteministeren lægger op til at ændre fradraget for uddelinger fra de erhvervsdrivende fonde, der ifølge ministeriet samlet laver uddelinger for 1,2 milliarder kroner om året. Lovforslaget, der lyder navnet L27, står til at give staten en merindtægt på 200 millioner kroner.

Skatteministeriet kan dog ikke oplyse, hvor mange fonde der er omfattet af L27. Men kilder, som Berlingske har talt med, vurderer, at det kan være flere tusind fonde ud af de cirka 10.000 fonde, der samlet findes i Danmark.

Skatteministeriet forsøger at afbøde noget af det øgede skattetryk ved at lave et nyt fradrag for modtagerne, men ministeriet erkender samtidig, at de nye regler giver et øget provenu. Karsten Lauritzen ønsker ikke at udtale sig om L27, der diskuteres i dag i Skatteudvalget på Christiansborg.

Færre penge til støtte

Lovforslaget kommer, efter at EU-Domstolen har kritiseret Østrig for landets regler for skattefradrag for fonde. Som det har været hidtil, har fondene fået et fradrag for uddelinger, hvis modtagerne boede i Danmark, men ikke hvis de boede i udlandet. Men det må man ikke, for det er diskrimination.

»EU-domstolen har fastslået, at reglerne skal ændres, og der har staten to muligheder: Enten at give fradraget til alle, uanset hvor man bor, eller fjerne fradraget for alle, og der har man valgt at fjerne fradraget for alle. Det står til at ramme rigtig mange af de danske fonde,« siger Niels Winther-Sørensen, skatteekspert og partner i PwC.

L27 vil ramme specielt familiefonde og andre fonde, hvis uddelinger er nært knyttet til en virksomhed. Det gælder eksempelvis købmandsfonden KFI, der støtter små købmænd rundt om i landet.

»Vores evne til at hjælpe købmændene bliver mindre. Helt konkret kan vi hvert år støtte med cirka 20 millioner kroner mindre. Man vil få lukket en lang række af de mindre butikker, som vi er med til at hjælpe videre,« siger Jesper Loiborg, administrerende direktør i KFI, der efter nogle turbulente år for tre-fire år siden har fået mere styr på sin governancestruktur og uddelinger.

Men netop som det er sket, kommer nye skatteregler og rammer fonden.

Får ikke glæde af fradrag

Jesper Loiborg nævner flere eksempler på, at KFIs støtte har været afgørende for små erhvervsdrivende i yderområder.

»Købmanden i Bælum var lukket, hvis vi ikke havde kunnet støtte med en relativt høj risiko. Det er kun en by med 1.000 indbyggere, men med et pænt opland. Det ville have betydet, at indbyggerne ikke havde nogen dagligvarebutik overhovedet. Det ville have været sværere at sælge huse derude og trække nye beboere til området,« siger han.

KFI tjener blandt andet penge på at leje lokaler ud til supermarkeder. Fonden har en egenkapital på 3,4 milliarder kroner og fik i 2015 et resultat på 126 millioner kroner.

For KFI er problemet, at mange af deres modtagere har et skattemæssigt underskud og dermed ikke får glæde af et fradrag, som de nye regler ellers skulle kompensere med.

Ifølge Christian Gregersen, advokat i Gorrissen Federspiel og ekspert i fonde, er der flere problemer i L27.

»Forslaget rammer eksempelvis medarbejderfonde. De er ikke klassificeret som almennyttige, fordi det er knyttet op på en virksomhed. Men de støtter eksempelvis medarbejdere, der bliver syge, eller de støtter erhvervsudviklingen i yderområder. Selv om L27 formentlig ikke er tiltænkt dem, så rammes de også,« siger Christian Gregersen og fortsætter:

»Skatteministeriet har ikke gennemtænkt det her ordentligt. De har kun kigget på, hvis en familiefond sender en check til en i udlandet, men alle andre konstellationer har de ikke taget højde for. Som det ser ud nu, rummer det en risiko for dobbeltbeskatning i visse tilfælde,« siger advokaten.