Er en for sent afholdt generalforsamling i ejerforeningen gyldig?

Fejl kan ske – men små brud på vedtægterne kan også være en vigtig advarselslampe, der blinker.

Fejl – som en for sent afholdt general­forsamling – kan ske, men så må fejlen forklares og beklages, mener brevkasse­advokaten. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

?

Jeg har købt en ejerlejlighed, og i ejerforeningens vedtægter står der, at den årlige generalforsamling afholdes i april. Den første generalforsamling, jeg deltog i, fandt sted i slutningen af maj. Jeg gjorde opmærksom på, at dette tidspunkt var i strid med vedtægterne. Dirigenten, som er administrator og advokat, sagde, at dette var uden betydning. Men kan man undlade at holde generalforsamlingen i april, som vedtægterne siger, eller er dette punkt i vedtægterne uden betydning? Er vedtagelser på et for sent afholdt tidspunkt overhovedet gyldige?

Med venlig hilsen J.

 

!

Jeg forstår din undren. Når vedtægterne bestemmer, at ordinær generalforsamling skal afholdes i april, så betyder det selvsagt det, du også anfører. Det er derfor forkert – og ikke særlig professionelt – når dirigenten hævder, at det er uden betydning, hvornår generalforsamlingen afholdes.

Måske hænger svaret sammen med, at dirigenten som administrator har glemt at sørge for rettidig indkaldelse? Det kan også være, at dirigenten på en ufiks måde har dækket over, at bestyrelsen måske ikke har ageret, som den skulle og i rette tid. Hvis det er tilfældet, bør administrator – gerne på en nænsom måde – sige det, så medlemmerne ved, hvor de står.

Det ikke i orden at hænge dig ud som kværulant, bare fordi du undrer dig over, at vedtægterne tilsidesættes. Den slags kan ske, men så må det forklares og beklages. Alt andet er ikke i orden, og det er ikke i overensstemmelse med de krav, der må stilles til en advokats adfærd.

Du spørger meget fornuftigt, om beslutninger truffet på den forsinkede generalforsamling så er gyldige? Retsvirkningen af fejl ved indkaldelsen afhænger af en helt konkret bedømmelse af fejlens betydning og af mulighederne for at afhjælpe fejlen. Her er det vejledende for afgørelsen navnlig, om fejlen er væsentlig i den forstand, at den kan få indflydelse på forsamlingens beslutninger.

Et måske lidt abstrakt eksempel kunne være, at der direkte blev spekuleret i at indkalde med forsinkelse, fordi der skulle vedtages et kontroversielt forslag i en lille ejerforening, hvor man vidste, at nogle på grund af en længe planlagt udlandsrejse ikke kunne være til stede. Det ville ud fra en konkret vurdering betyde, at beslutninger truffet på generalforsamlingen ville kunne være uden gyldighed.

Normalt vil det ikke medføre ugyldighed, at generalforsamlingen afholdes senere end datoen angivet i vedtægterne.

Fejlen kan ikke afhjælpes, og det bliver kun værre, hvis den forsinkede generalforsamling erklæres ugyldig, så ny indkaldelse skal ske.

Når jeg undrer mig lidt over den beskrevne adfærd fra dirigentens side, får det mig til at sige, at den jo kan dække over mere end mangel på pli. Hvis en administrator opfører sig som beskrevet, så kan man med god grund overveje, om denne administrator på andre punkter er administrator­opgaven voksen. Og her bliver den »ubetydelige forsinkelse« måske en vigtig advarselslampe. Hvis administrator ikke kan finde ud af noget så enkelt som, hvornår generalforsamlingen skal afholdes, hvad kan administrator så i øvrigt finde ud af?

Jeg har desværre set en del kedelige eksempler på administratorer, der ikke har forvaltet opgaven betryggende. Det har i nogle tilfælde været en dyr affære for den administrerede fore­ning. Det kan derfor være, at du skal drøfte med bestyrelsen, om man nu også er fuldt tilfreds med administratoren.

Hvis generalforsamlingen igen til næste år indkaldes og afholdes for sent, må du overveje, hvordan du vil reagere. Et af midlerne kan være, at du i god tid erindrer bestyrelse og administrator om vedtægternes bestemmelse om tidspunktet for ordinær generalforsamling med besked om, at du forventer vedtægterne overholdt. Sker det ikke, kan du forsøge at erklære mistillid til bestyrelsen. Hvis et simpelt flertal er enige heri, så skal bestyrelsen gå af. Herefter vælges ny bestyrelse, og så kan den ny bestyrelse eventuelt vælge en mere fornuftig administrator.

Jeg skrev indledningsvis, at jeg forstår din undren. Den er berettiget. Jeg synes, du ved lejlighed skal tale med bestyrelsen. Vis eventuelt bestyrelsen dette svar og tag en god snak om betydningen af vedtægter og de fortolkningsmuligheder, jeg her har peget på.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk