Er dit sommerhus en god investering?

Et sommerhus gør det muligt at ændre dit forbrug og øge din opsparing med over en million kroner over 30 år. Planlægger du økonomien rigtigt, er dit sommerhus en god investering.

Siden finanskrisen har markedet for sommer­huse stået helt stille. Tabene har været store, og mange har end ikke kunnet sælge deres sommerhus. Det er forbi nu, og køberne er så småt vendt tilbage – sommerhuse sælger igen.

Selv hvis du købte sommerhus for nogle år siden, og huset har tabt i værdi siden da, er det ikke sikkert, at købet har været dårligt for din formue. Der er nemlig også andet end ejendomsværdi, der påvirker din økonomi, når du køber sommerhus.

Hvordan påvirker sommerhuset din økonomi?

For at se, hvordan sommerhuset har påvirket din økonomi, skal du se på din opsparing, mens du har huset, og hvordan det var gået, hvis du ikke havde haft det.

De færreste tænker på, at anskaffelsen af et sommerhus sandsynligvis vil ændre deres forbrug, og familier med sommerhus bruger typisk mindre på rejser. Faktisk kan køb af et sommerhus øge din opsparing.

Figuren viser, at du kan øge din opsparing med ca. 750.000 kr. over 30 år. Du kan øge opsparingen til 1,1 mio. kr., hvis du lejer sommerhuset ud i nogle få uger om året og får en bruttolejeindtægt på 20.700 kr. om året. Og her ser vi helt bort fra en eventuel gevinst eller tab på værdien af huset.

Ændrer sommerhuset dine rejsevaner?

Det springende punkt er naturligvis, om du rent faktisk ændrer dit forbrug, når du køber sommerhus, ellers bliver det bare en ekstra omkostning i din økonomi. Derfor er den helt afgørende forudsætning for regne­stykket, om du rent faktisk kommer til at bruge sommerhuset.

Skattereglerne tillader dig en skattefri indkomst på op til 20.700 kr. om året ved at udleje sommerhus gennem et bureau. Det er ret gunstigt i forhold til andre former for udlejning, men det er faktisk ikke alene dette, der påvirker regnestykket positivt. Det væsentligste er, at du ændrer dit forbrug og på den måde får mulighed for at øge din opsparing.

Planlæg dit sommerhuskøb

Planlægger du at købe et sommerhus, er din vigtigste overvejelse altså, hvordan beslutningen vil påvirke dine og din families rejse­udgifter. Læg derfor et helt nyt budget med indtægter, faste udgifter og et ønsket rådighedsbeløb, inden du beslutter, om du skal købe.

Bemærk at figuren ikke medtager renters rente-effekten af at bruge den øgede opsparing til at afdrage gæld eller at indbetale til pension. Indregner du dette, bliver din fortjeneste betydeligt højere, men disse muligheder er meget forskellige – afhængigt af den konkrete økonomi, og udelades derfor her. Det, du skal lægge mærke til, er, at et sommerhus – under de rette omstændigheder – kan give dig større opsparing og formue gennem din levetid.