Er beskatningsreglerne ens for udenlandske aktier?

Uanset hvor, indtægten kommer fra, er man skattepligtig i Danmark – men med fradrag for en eventuel udenlandsk skat.

Arkivfoto. Uanset hvor, indtægten kommer fra, er man skattepligtig i Danmark – men med fradrag for en eventuel udenlandsk skat. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

?Hvordan beskattes udenlandske aktier? Er beskatningsreglerne ens for eksempelvis norske og amerikanske aktier? Og beskattes gevinst/tab på samme måde som udbytte med hensyn til udenlandske aktier?

Med venlig hilsen G.

!Jeg vælger at besvare dit spørgsmål bredt, og jeg må derfor henvise dig til at søge oplysninger om beskatningen i Norge og USA på de respektive regeringers hjemmesider. Dobbelt­beskatningsoverenskomsten med Norge er den nordiske dobbelt­beskatningsoverenskomst, og der er også med en overenskomst med USA. Overenskomsterne finder du på www.skm.dk.

Når man som fuldt skattepligtig til Danmark investerer i aktier i andre lande, må man gøre sig klart, hvorledes beskatningen samlet er. Først er der globalindkomstprincippet. Det vil sige, at man som fuldt skattepligtig i Danmark er skattepligtig, uanset hvorfra de skattepligtige indkomster hidrører. Det betyder, at aktieindkomst – udbytter og aktieavance – som udgangspunkt beskattes ens (27 pct./42 pct.), uanset om aktieindkomsten stammer fra danske eller udenlandske aktier.

Så er der skattereglerne i det land, hvor aktierne hører hjemme. I det land, hvor aktierne hører hjemme, kan der være foreskrevet en skat af udbytter, der udbetales til aktionærer hjemmehøren­de uden for dette land. Efter den tilsvarende danske regel skal der betales 27 pct. i skat af aktieudbytter, der betales til personaktionærer, som ikke er fuldt skattepligtige til Danmark.

Er der skat af aktieudbytter i aktiernes hjemland, vil Danmark give ret til at fradrage den udenlandske skat i den danske skat, dog maksimalt med et beløb svarende til det laveste af enten den udenlandske skat eller den forholdsmæssige danske skat. I Danmark er der ikke skattepligt af aktieavancer for ikke fuldt skatte­pligtige personer.

Endelig kan der mellem Danmark og det pågældende land være indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Denne dobbeltbeskatnings­overenskomst vil fordele beskatningsretten til indkomster mellem Danmark og det pågældende land.

Det land, hvor skatteyderen bor og er fuldt skattepligtig i, kaldes domicillande­t, og det andet land, hvorfra udbyttet udbetales, kaldes kildelandet.

Typisk vil kildelandet have ret til at beskatte udbytter af aktier, men beskatningsretten vil oftest være nedsat til en lavere procentsats end den, kildelandet ville anvende, såfremt der ikke havde været en dobbelt­beskatningsoverenskomst.

Når Danmark er kildeland, skal der som anført betales 27 pct. i skat af aktieudbytter udbetalt til aktionærer, som ikke er fuldt skattepligtige i Danmark. I Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster er de 27 pct. dog typisk sat ned til 15 pct.

For så vidt angår fortjeneste og tab ved salg af aktier, vil disse efter de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster typisk kun kunne beskattes i domicillandet.

Med den danske skat på aktie­indkomst (27 pct./42 pct.) vil der for fuldt skattepligtige personer i de altovervejende tilfælde være tale om, at der samlet skal betales en skat svarende til den danske.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen,

advokat (H),

www.ForumAdvokater.dk