Er ATPs liv i fare?

Frederik M. Juel, erhvervsjournalist Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

ATP er en blindtarm, der kan opereres væk, uden at vi som samfund tager skade.

Så harsk lyder meldingen fra professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen. Spørgsmålet er så, i hvilket omfang forskeren har ret. Arbejdsmarkedspensionerne vokser og bliver stadig mere udbredte. I dag er de mere end tre gange større end ATP, målt på formue. Derved er vi meget langt fra det udgangspunkt, der var i 60’erne, da ATP blev oprettet. 

For rigtig mange danskere vil det nu være en god ide at lade deres indbetalinger til ATP overgå til deres øvrige pensionsordninger. ATP er udfordret økonomisk, fordi vi lever længere, ordningen er bundet op på med nogle store garantier, og bidraget kun sjældent bliver reguleret. Hertil kommer, at fagbevægelsens synes at være splittet i opbakningen til ATP. De enkelte fagforeninger vil have udbygget egne pensionsordninger – det er langt nemmere at sælge over for medlemmerne.

Når man alligevel ikke skal afskrive den gigantiske pengetank, skyldes det, at ATP spiller en meget stor rolle rent politisk. Selv om restgruppen uden andet end folkepension og ATP mindskes år for år, vil ATP stadig være en garant for, at alle danske lønmodtagere har en pension udover folkepensionen.

Det er et argument, som især den nuværende regering og politikerne i venstre side af Folketinget vil bruge for at opretholde ATP. Samtidig er ATP en stor investor på det danske aktiemarked. Mens finanskrisen rasede, optrådte ATP flere gange som redningen, der kom med en pose penge i sidste øjeblik. Det skete blandt andet under finanskrisen, hvor ATP skulle have skudt 40 mia. kr. i danske banker. Også da FIH skulle reddes, var ATP klar med kapital. Lignende aktioner vil man af naturlige årsager ikke kunne forvente af de kommercielle pensionsselskaber. 

Så kort kan man sige, at der ud fra et rent pensionsfagligt perspektiv ikke er mange grunde til at bevare ATP. Og man kan spørge om, hvis man i dag skulle lave en indretning som ATP, ville den så se ud på samme måde? Det ville den næppe. Men rent politisk er argumenterne for at fortsætte med ATP så stærke, at det er meget usandsynligt, at en fjernelse af ordningen overhovedet kommer på tale før om mange år.