Enorm forskel på prisen på en bankkonto

Mens et EU-direktiv om retten til en gratis eller billig bankkonto til alle nærmer sig, viser en opgørelse over priser på danske bankers basale konti enorme forskelle.

Foto: HENNING BAGGER
Nogle steder koster det ingenting at oprette en basal lønkonto, andre steder koster det op mod 925 i oprettelsesgebyr. Nogle steder kan pengene hæves gratis i bankens egen automat, andre steder koster det 50 kroner per hævning ud over to gratis hævninger om måneden.

Så store er spændene i priserne på bankernes basale bankkonti, som EU er på vej til at lovgive om retten til at få - enten gratis eller til en »rimelig« pris. Det såkaldte betalingskortdirektiv med krav om, at alle banker skal tilbyde en konto gratis eller til en rimelig pris, blev mandag aften vedtaget i Europa-parlamentets økonomiudvalg.Der er stadig et stykke vej, til direktivet skal indarbejdes i dansk lovgivning, men fronterne er trukket op mellem Forbrugerrådet, der mener, at en basal konto skal være gratis, og bankernes organisation Finansrådet, der mener det modsatte.

»Vi er kommet et skridt videre på vejen mod, at vi kan få betalingsmurene i bankerne brudt ned, så de kunder, der ikke er så attraktive for banken, kan slippe for at blive kostet rundt i manegen," siger økonom Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet.

Rådet mener, at de helt basale bankydelser som en konto, hvor man kan modtage og hæve penge, bør være gratis.

»Når vi snakker helt basale ydelser, skal det være gratis. Vi ved godt, at ting koster penge, men omkostningen må bredes ud i et tyndt lag. De kunder, der har en bedre økonomi end de svageste i samfundet, kan godt tåle at betale en »my« (mikrometer, red.) mere," siger Morten Bruun Pedersen.Finansrådet har netop åbnet en hjemmeside med priser på basale konti, men forbrugerrådets økonom vurderer dels, at tallene ikke er lette at gennemskue, netop fordi bankerne lægger deres indtjening på forskellige faktorer, dels at de svageste grupper i samfundet næppe bruger nettet til at finde det bedste banktilbud. Og medmindre direktivet og dansk lovgivning kommer frem til, at de basale konti skal være gratis, er der formentlig prisstigninger på vej. Direktivet udvider nemlig de krav, der allerede ligger i de danske god-skik regler, med kravet som adgang til netbank og betalingsservice.

»Hvis der skal knyttes to serviceydelser mere til en basal konto, så vil det nok få prisen til at stige,« siger kontorchef i Finansrådet Jeanne Blyt.Finansrådet har den grundholdning, at de enkelte bankkunder selv skal betale for de serviceydelser, de får.

»Hvis det skal være gratis, så betaler fællesskabet jo,« siger hun og påpeger, at det tager en bankmedarbejder omkring 30 minutter at oprette en konto, blandt andet fordi regler om overvågning af hvidvask stiller betydelige krav til dokumentationen.

I forhold til at tilbyde alle kunder adgang til netbank bliver bankerne ifølge kontorchefen også nødt til at kigge på, at en netbank ikke indholder saldokontrol, så den automatisk giver mulighed for overtræk som hvis kunden havde et kreditkort. De basale konti er kun tilknyttet et hævekort, dankort eller andet debitkort.

Morten Brun Pedersen vurderer, at en saldokontrol i netbanker kunne være en god facilitet for alle grupper af bankkunder, og han advarer bankerne mod de PR-mæssige skrammer, sagen kan give.

»Mange af de bankkunder, der har råd til en bankkonto, gider heller ikke høre på det her. Det vælter hverken bankerne eller de andre kunders økonomi at give de svage grupper en gratis bankkonto,« siger han.Direktør John Norden fra bankportalen Mybanker vurderer, at gratis bankkonti forsvinder fra den pressede banksektor, medmindre EU gennemtvinger kravet om at de skal være gratis.

»Vi er ikke i tvivl om, at de alle pånær nogle få ideologiske banker, vil lægge gebyrer på    ,« siger John Norden, som peger på, at den største bank i landet, Danske Bank, allerede har taget de største slag for at pålægge alle kunder gebyrer.

Han vurderer, at Jyske Bank slap afsted med sætte sit oprettelsesgebyr til 925 kroner netop i kølvandet på Danske Banks prisændringer, og han vurderer, at de to store banker har banet vejen for resten af branchen.

»Jeg tror, at der kommer nogle store reguleringer i forbindelse med bankernes gennemgang af deres gebyrpolitik efter Nytår,« siger han.

Berlingske Research har bearbejdet de priser for basale bankkonti, som bankerne selv indberetter til Finansrådet
.