Eksperter: Ingen prisboble for lejligheder i København

I modsætning til Nationalbanken mener to boligeksperter ikke, at der er risiko for en boligboble i København. Nordea Kredit frygter, hvad der sker med priserne, når renten begynder at stige.

Boligeksperter tror ikke på, at priserne på ejerlejlighederne i hovedstaden er kommet så højt op, at der er risiko for en prisboble. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Danmarks Nationalbank kan godt dæmpe bekymringerne lidt. Trods solide prisstigninger er der her og nu ikke den store risiko for en boligboble, når det gælder ejerlejligheder i København. Sådan lyder det fra to boligeksperter, lektor ved Syddansk Universitet Morten Skak og direktør ved Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen.

De tror ikke på, at priserne på ejerlejlighederne i hovedstaden er kommet så højt op, at der er risiko for en prisboble. Hos Nordea Kredit tror man heller ikke på en prisboble, men frygter at en rentestigning kan udløse prisfald.

Nationalbanken kom onsdag med den seneste kvartalsoversigt, og heri skriver Banken, at prisudviklingen på ejerlejligheder i København er tæt på ikke længere at være holdbar. Der er en risiko for, at priserne bliver presset op af alene forventningerne om fremtidige prisstigninger, og derved kan der opstå en prisboble, som efterfølgende kan springe med store prisfald til følge.

Det så man for ejerlejligheder i København gennem finanskrisen, hvor priserne raslede ned med omkring 30 pct. i gennemsnit. Nationalbanken er bekymret for, hvad der sker, når den rekordlave rente begynder at stige.

Curt Liliegreen mener, at Nationalbankens fokus er forkert.

»Det, som gør, at priserne kan komme til at falde, er ny regulering, som gør det sværere at købe bolig. De nye krav gør, at familier i København skal have fem pct. af udbetalingen, hvis de tager et rentetilpasningslån. Det vil have en eller anden effekt på priserne, og den vil jeg være mere bange for end for, at renten stiger fra to til fire pct. Det paradoksale er, at reguleringen fra de finansielle myndigheder er lavet for at undgå en prisboble,« siger Curt Liliegreen.

Massiv tilflytning

Han deler det københavnske marked for ejerlejligheder op i to. Først markedet for luksuslejligheder, som der er blevet bygget en del nye af:

»Her kan der opstå pludselige prisfald, for hvor mange er der, som vil købe lejligheder til priser på mellem fem mio. kr. og ti mio. kroner?« spørger Curt Liliegreen, som fremhæver, at der gælder en helt anden dagsorden for det øvrige marked for ejerlejligheder.

Først og fremmest fordi der er en stor nettoindvandring til hovedstaden, og det er vel at mærke forholdsvis velstående familier, som kommer til. Det lægger pres på priserne, fordi der ikke er ret mange ejerlejligheder i København. Hovedstaden er i langt højere grad præget af andelsboliger.

»Befolkningstilvæksten i København er rekordhøj, og udbuddet af ejerlejligheder er konstant. I stedet for at være bekymret for en bolig­boble vil det være mere relevant at være bekymret for, om priserne bliver ved med at stige, og vi får en boligbyrde, som vil drive almindelige familier ud af byen. Sammenligner man med storbyer som London og Paris, har vi nogle markant lavere priser i København. Det er også værd at tage med i betragtningen,« siger Curt Liliegreen.

Rentehop kan give prisfald

Nordea Kredit tror heller ikke på, at der er en egentlig prisboble. Men man ved først, om der har været en boble, hvis den springer, understreger eksperterne.

Nordea har meget fokus på, hvad der kommer til at ske, hvis renten på de fastforrentede lån stiger fra de nuværende to pct. og kravler helt op til fire pct. Vi skal helt tilbage til begyndelsen af 2012 for at se en rente på fire pct., mens renten var oppe på tre og 3,5 pct. i henholdsvis slutningen af 2015 og begyndelsen af 2014.

Nordea har set på, hvor meget en familie har råd til at købe for, hvis den har 10.000 kr. om måneden efter skat til at bruge på boligen. Det vil sige afdrag på lån til bank- og realkreditlån.

Tallene viser, at en familie, som i dag ville kunne købe en lejlighed for 2,8 mio. kr., kun vil kunne købe en lejlighed til 2,4 mio. kr., hvis renten stiger til fire pct. Med andre ord en forskel på 400.000 kr.

»Man skal holde sig for øje, at der ikke er tale om en prisboble på det københavnske ejerlejlighedsmarked i klassisk forstand. En prisboble er, når priserne stiger, uden at man kan forklare det med underliggende økonomiske faktorer. Og der kan være mange ting, som kan forklare de prisstigninger, vi har haft i København,« siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

»Men vi er bekymrede for, hvad der sker, når renten stiger. Det kan godt give store prisfald, og jeg tror ikke, at hr. og fru. Jensen vil skelne mellem, om der er tale om en boble i klassisk forstand eller blot store prisfald,« fortsætter Lise Nytoft Bergmann.

Lektor ved Syddansk Universitet Morten Skak er enig.

»Hvis vi siger en boble, så lyder spørgsmålet i virkeligheden, om der er risiko for, at priserne vender og begynder at falde. Den største risiko i den sammenhæng er, hvis vi får en kraftig rentestigning,« siger han.

»Den anden risiko er, hvis vi til efteråret får nogle nye vurderinger, og regeringen mener, at de skal bruges med tilbagevirkende kraft,« fortsætter Morten Skak.

Lektoren påpeger, at det bedste under alle omstændigheder vil være, hvis priserne på ejerlejligheder i københavnsområdet stiger lidt langsommere, end det er tilfældet i øjeblikket.