Dobbeltlån har kostet Nykredit kunder

Ifølge Nykredit består kundefordelen ved tolagsbelåning i, at Nykredit bedre kan klare sig i dårlige tider. Koncernen har mistet marked på grund af tvungne lån i to lag.

Nykredits koncerndirektør Søren Holm understreger, at Nykredit skal kunne være aktiv som låneudbyder i både krisetider og gode tider. Arkivfoto: Jens Nørgaard Larsen
Læs mere
Fold sammen

Systemet med at tilbyde kunderne to lån i stedet for ét samlet lån bliver mødt med kritik blandt privatøkonomiske rådgivere, og Nykredits markedsandel blandt privatkunder har været svagt faldende, siden låntypen blev indført.

Men koncerndirektør Søren Holm fra Nykredit fremhæver i skriftlige svar, at lånetypen styrker Nykredit til dårligere tider, hvilket også er til kundernes fordel.

Hvad er fordele og ulemper for kunden ved at optage et tolagslån fremfor én samlet belåning?

»Nykredit har finansiel bæredygtighed som idégrundlag. Vi ønsker at kunne være en aktiv udlåner i såvel gode tider som krisetider. Det har vi vist i praksis i 2008-2013 med en vækst i privatudlånet på 131 milliarder kroner. En langsigtet sikkerhed for Nykredit er også en langsigtet sikkerhed for vores kunder. Det er selvfølgelig mere besværligt at have to lånedokumenter i stedet for et, men det er trods alt en mindre ting. Priserne på vores obligationer er fuldt konkurrencedygtige, og som det fremgår af Standard & Poor’s (internationalt ratingbureau, red.) vurderinger, er vores obligationer særdeles sikre. Vi vurderer, at det er en fordel at have tolagsbelåning – også på grund af afdragsdelen i belåningsintervallet over 60 procent. Kunderne kan ikke længere regne med, at boligpriserne altid stiger. Det giver sikkerhed og tryghed for kunden med et vist afdrag på lånet, hvis den situation skulle opstå, at man skal sælge sin bolig få år efter boligkøbet,« forklarer Søren Holm.

Alligevel har Nykredit valgt at genindføre muligheden for ét 30-årigt obligationslån?

»Tolagsbelåning på fastforrentede udlån med afdrag er unødvendigt ud fra en risikovurdering. Når renten stiger, falder boligejerens bolig normalt i værdi. I »Realkredit Classic« falder lånets kursværdi tilsvarende. Det er godt for kunderne og for Nykredit. Hertil kommer, at afdraget efter få år gør et even- tuelt behov for Junior Covered Bonds (sikkerhedsstillelse bag lånene, red.) beskedent og håndtérbart.«

Flere års fremgang i markedsandel blandt de private realkreditkunder stoppede og blev til en lille tilbagegang efter introduktionen af tolagsbelåning.

Ifølge en opgørelse fra Berlingske Research er Nykredits andel af branchens samlede udlånsportefølje til private steget jævnt fra 45,4 til 47,6 procent i årene 2009 til 2012.

Men hvis man kigger på koncernens egen opgørelse af markedsandel blandt privatkunder, var den i andet kvartal 2012 – det sidste kvartal inden introduktionen af tolagslån – på 47,4 procent, mens markedsandelen for tredje kvartal i år opgøres til 47,2 procent.

Også i forhold til tredje kvartal 2012 er der tale om et lille fald i den private markedsandel på 0,1 procent.