Dobbelt skat af arvet ejendom i udlandet?

Hvorfor skal jeg også betale arveskat i Danmark, når jeg allerede har betalt i Tyskland?

Foto: JOERG KOCH

Spørgsmål:

Efter min mors død i år har jeg arvet flere ejendomme i Tyskland, som jeg nu har solgt. Jeg har i Tyskland betalt arveskat for ejendomme.

Hvordan vil man i Danmark kunne beregne ejendommenes anskaffelsespris som grundlag for beregning af skat, når jeg slet ikke har købt, men arvet dem?

Den offentlige vurdering eller skatteansættelsen af ejendommenes værdi i Tyskland kan ikke med rimelighed benyttes som købspris, da jeg – havde jeg købt ejendommene på det tidspunkt, jeg arvede dem – skulle have betalt nogenlunde det, som jeg nu har fået ved at sælge dem. Husene har været i min mors eje i en menneskealder.

Hvorfor skal jeg nu (indirekte) også betale arveskat i Danmark, da jeg allerede har betalt i Tyskland?

Med venlig hilsen L.

Svar:

Lovgivningen har taget højde for din situation. I ejendomsavancebeskatningsloven bestemmes det, at er en ejendom ikke købt eller har den ikke været omfattet af gaveafgiftspligt eller indkomstskattepligt, så skal ejendommen anses for anskaffet til handelsværdien på tidspunktet for erhvervelsen.

I dit tilfælde svarer det til handelsværdien på det tidspunkt, du arvede dem.

Din største udfordring er måske værdiansættelsen, men hvis du har arvet dem i 2016 og videresolgt dem i 2016, så er fortjenesten nok behersket, medmindre der har været store stigninger i værdien af fast ejendom henover året.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk