Disse skatteting bør du tjekke inden nytår

Der bliver færre og færre variabler på forskudsopgørelsen, men derfor er der alligevel nogle skattemæssige punkter, som det kan betale sig at kaste et blik på inden årsskiftet.

Foto: Olaf Ibsen.
Læs mere
Fold sammen
I år er 30. december sidste bankdag og dermed sidste chance for at fylde op på pensioner, forære børn skattefri pengegaver eller trække gaver til velgørende formål fra.

Herunder er de punkter, der med fordel kan undersøges senest mandag 30. december, uddybet med hjælp fra revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG.

Ratepension og ophørende livrente

Sidste bankdag er sidste frist for indbetaling af pensionspenge med skattefradrag til bank eller pensionskasse, og efter de gældende regler kan man højest indbetale 50.000 kr. på sin ratepension eller en livrente med ophør uanset om der er tale om en privat eller en arbejdsgiveradministreret ordning.

De fleste danskere på arbejdsmarkedet har en overenskomstmæssig pensionsordning i et pensionsselskab eller -kasse, og hvis man har lyst til at indbetale mere på denne eller på en pensionsordning i banken, så skal man være opmærksom på at regne indbetalingen via arbejdsgiveren med. Når regnestykket skal laves, skal arbejdsmarkedsbidraget trækkes fra beløbet.Livsvarig livrente

For livsvarige livrenter via en arbejdsgiveradministreret ordning er der intet loft over indbetalingerne, og hvis der i et pensionsselskab indbetales mere end 50.000 kroner på en ratepension eller en livrente med ophør, lægges »overløbet« i de fleste selskaber over i en livrente.

For private livrenter kan der højest indbetales 46.000 kroner, med mindre man aftaler et større beløb for mindst 10 år. Foretages der et indgangsindskud over 46.000 kroner skal fradraget fordeles over en 10-årig periode.For alle pensionsordningerne gives fradraget i den personlige indkomst, og arbejdsgiveradministrerede ordninger fratrækkes i bruttolønnen.

Pensionsordning for selvstændige

Selvstændigt erhvervsdrivende kan indskyde op til 30 procent af årets overskud på en ratepension. Visse ekstraordinære indtægter indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Beløbet kan godt overskride 50.000 kroner, fordi selvstændigt erhvervsdrivende til og med indkomståret 2014 er undtaget fra loftet.Frivillig indbetaling af skat

Frivillig indbetaling af skat kan ske frem til den sidste bankdag i 2013. Der er ingen øvre beløbsgrænse for indbetalingen. Foretages skattebetalingen først i 2014 vil der tillægges dag-til-dag-rente på indbetalingen, som pt. er fastsat til 2,7 procent.

Eventuelt overskydende skat grundet frivillig indbetaling medfører ikke rentetillæg ved tilbagebetalingen fra SKAT.

Salg af aktier

Man bør ifølge KPMG overveje, om der skal sælges aktier med skattemæssigt tab til udligning af realiseret aktieavance i 2013. Salget med skattemæssigt tab kan eliminere den skattepligtige avance helt eller delvis.

De solgte aktier kan genkøbes, men genkøbet skal opfylde kravet til, at køber har løbet en reel risiko ved at handle med aktien.

»Det er en konkret bedømmelse i forhold til de pågældende aktier, hvornår en generhvervelse kan accepteres skattemæssigt, da det afhænger af aktiens volatilitet,« anfører KPMG.

Velgørenhed

Danskere kan fratrække op til 14.500 kroner til velgørenhed med et bundfradrag på 500 kroner, så indbetalinger på op til 15.000 kroner er fradragsberettigede. Fradraget gives ved, at modtageren foretager indberetningen til SKAT. Det betyder, at der skal oplyses CPR-nummer til den forening, som modtager beløbet.Gaver

Mellem børn og forældre kan der gives skattefrie gaver på op til 58.700 kroner for 2013. Tilsvarende beløb kan gives mellem forældre, børn, børnebørn og oldebørn. Til svigerbørn kan der gives en gave på op til 20.500 kroner.

Hvis summen af de årlige gaver overstiger de nævnte beløb, vil der i de nævnte situationer være tale om en gaveafgift på 15 procent af det overskydende beløb. Gavegiver har pligt til at indsende gaveanmeldelse senest 1. maj i indkomståret efter gaven er givet. Lejlighedsgaver er undtaget.Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget er forlænget til 2014. Det betyder, at der kan fratrækkes op til 15.000 kroner pr. voksne person i en husstand for afholdte lønudgifter i 2013. Fakturaen skal være udstedt i 2013 og betalt i 2013.

Udgifter afholdt på fritidsboliger i og udenfor Danmark er nu omfattet af ordningen for udgifter afholdt efter 22. april 2013.

Der gælder særlige regler for udlejede fritidsboliger og for fritidsboliger, der ikke skal betale ejendomsværdiskat i 2013.

Se reglerne for hvilke ydelser, der berettiger til håndværkerfradraget, på www.skat.dk.

Forskudsopgørelsen for 2014

Du kan fra 11. november 2013 se din forskudsregistrering for 2014 i din skattemappe. Dine lønindkomster vil være forhøjet med 2 procent, og renter og fradrag vil være overført uændret fra selvangivelsen for 2012. Derfor kan det betale sig at justere f. eks. for nye renter på refinansierede flekslån.

Du kan foretage rettelser via skattemappen, så din forskudsregistrering bliver korrekt fra 1. januar 2014.

Særligt for pensionister

Hvis man som pensionist har modtaget udbytter fra eksempelvis aktier, vil det blive modregnet i folkepensionstillægget, hvis man er berettiget til dette tillæg. Har man derimod tabt penge på sine aktieinvesteringer, kan man evt. realisere tabet, således at nedslaget i folkepensionstillægget bliver mindre.