Derfor er der stor forvirring om reglerne for Eriks pension

Da Erik Petersen i 2000 blev invalideret ved en trafikulykke, begyndte udbetalinger fra hans forsikring. 15 år senere stoppede de pludselig – inden de ifølge hans forsikringsaftale skulle, og det førte til et slagsmål om indeksregulering af ud­betalingerne.

Erik Petersen klagede over manglende indeksregulering af udbetalingerne fra PFA og fik en efterbetaling. Foto: Bo Amstrup. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bo Amstrup

Det var nærmest et tilfælde, at Erik Petersen opdagede de tusinder af kroner, som PFA nu har efterbetalt ham. Den 60-årige invalidepensionist havde ganske vist fået sine udbetalinger fra sin PFA-forsikring, siden han i januar 2000 var involveret i et trafikulykke, der fjernede 70 procent af hans arbejdsevne.

Men da udbetalingerne sidste år stoppede i samme kvartal, han fyldte 60 år, var han ikke tilfreds. Der stod nemlig i forsikringen, at udbetalingerne ville fortsætte til 14. januar året efter den 60. fødselsdag. Efter forgæves henvendelser til PFA klagede Erik Petersen til Ankenævnet for Forsikring, og da ankenævnet stillede spørgsmål til PFA, viste der sig et andet problem: Nemlig hvorvidt Erik Petersens udbetalinger skulle indeksreguleres årligt i alle de 15 forløbne år og dermed bevare købekraften i forhold til inflationen.

PFA erkendte med det samme, at udbetalingerne skulle fortsætte længere, end de havde gjort, og at der manglede en opregulering af de udbetalte beløb. Men selskabet udbetalte kun forskellen fra 30. januar 2012 og fremefter – og altså ikke for de foregående år, siden ulykken indtraf i 2000.

»Perioden forud for 30. januar 2012 er forældet,« konstaterer PFA i et brev til ankenævnet.

Men det fremgår også, at PFA i den konkrete sag udbetaler forskellen mellem pristalsreguleringen og det faktisk udbetalte beløb, fordi PFA nu vurderer, at den hidtidige fortolkning af bestemmelserne i forsikringsbetingelserne havde været »for snæver«. Selskabet skriver selv i et brev til Erik Petersen, at han »er berettiget til indeksregulering af dine udbetalinger.«

Men det modsiges af, at Erik Petersen tabte sagen i ankenævnet, som slår fast, at han rent juridisk ikke har krav på den årlige indeksregulering, samt at forældesesfristen for strid om løbende ydelser er tre år.

PFA efterbetalte også forsikringsydelsen frem til den 14. januar i år, og dermed blev den del af sagen også lukket. Men Erik Petersen er på trods af en samlet efterbetaling på 42.000 kr. stadig vred på PFA.

»Jeg synes ikke, at PFA og andre pensionsselskaber skal fortsætte med at snyde folk på denne måde. Mange er ikke klar over, hvordan den verden fungerer. Jeg opdagede det først, da de lukkede for udbetalingerne fra min forsikring. Først da jeg klagede til ankenævnet, og da det stillede spørgsmål til PFA, fandt jeg ud af, at de havde snydt mig for indeksreguleringen,« siger Erik Petersen.

Han erkender, at udbetalingen var blevet hævet i løbet af de 15 år – men ikke systematisk med den årlige indeksregulering, som PFA nu skriver, at han havde ret til – men som ankenævnet afviser, han har ret til.

Afdelingsdirektør hos pensionsmægleren Aon, Jannik Achdam Schütz Andersen, mener, at sagen viser, hvordan almindelige danskere ikke har en chance for at gennemskue den slags detaljer i deres livsforsikringer. Han er ikke imponeret over PFAs afgørelse om at lade forældelsen komme selskabet selv til gode.

»Hvis jeg var mægler på sådan en sag, ville jeg tage en snak med selskabet. Hvis de har en forpligtelse, der går så langt tilbage, så ville jeg forvente, at de kompenserede for den fulde periode. Hvis de har erkendt det, så synes jeg, de skulle betale,« siger han.

Forelagt sagen svarer direktør for jura i PFA Dorthe Bundgaard via en mail:

»Der er sket en beklagelig fejl, hvor vi har pristalsreguleret en kundes udbetalinger på trods af, at kundens aftale ikke giver ham ret til en regulering af udbetalingen. Det har vi fået håndteret på en ordentlig måde for både kunden og PFA, og det har Ankenævnet for Forsikring givet os utvetydigt ret i.«