De roder i flekslånets maskinrum

En kraftig justering har gjort de kommende flekslån mere spiselige for investorerne. Men de bliver fortsat lavet om til en anden type værdipapir.

Læs mere
Fold sammen

Døren er åbnet op på klem igen for de danske fleksobligationer, der i sidste uge fik en kold skulder af udenlandske investorer. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) har nemlig ændret på det punkt, der efter det første udspil fik dem til at smække døren i. Oprindeligt ville en rentestigning på fem procentpoint udløse en tvangskonvertering til fastforrentet obligation i resten af lånets løbetid.

Det er nu ændret til, at løbetiden kun forlænges med et år ad gangen til den nye, høje rente, og at obligationen indfries, når renten igen falder til under det niveau.

Dermed minder de nye obligationer om redalkreditlån med renteloft bortset fra, at der ikke er noget fast udløbstidspunkt, hvis renten fortsætter med at stige eller bliver på samme niveau.

Vil afhænge af markedsforholdene

Men investeringschef i den norske fond Eksportfinans Mikael Mogensen er mildere stemt.

»Hvordan vi konkret vil forholde os til investering er ikke noget, der er besluttet. Det vil helt afhænge af markedsforholdene, når de nye obligationer kommer på markedet. Her vil det være naturligt at sammenligne med de eksisterende obligationer, og, hvis merrenten på de nye er tilstrækkelig høj, at købe disse i stedet,« siger han. Investeringsanalytiker og redaktør af Aktieinfo Lau Svenssen undrer sig over, at det er nødvendigt med et indgreb i lyset af, at realkreditbranchen ikke er åbenlyst truet i øjeblikket.

»Men der kan naturligvis være specifikke forhold omkring de individuelle risikoforhold i de udstedende realkreditinstitutter, som ikke kendes af offentligheden,« skriver han i Aktieinfo og påpeger videre, at landets realkreditinstitutter alle er udnævt til såkaldte SIFI-institutter, der er så vigtige for landets økonomi, at de ikke må kuldsejle.

Men Lau Svenssen peger på tre bekymrende faktorer omkring dansk økonomi og boligmarkedet:

»Finansmarkedets institutioner er ingenlunde sunde, renteniveauet er ekstremt lavt og de danske flekslåns omfang er voldsomt med ca. 1.000 mia. kr. svarende til en andel af realkreditlånene til boliger på over 60 procent,« påpeger han.

Det betyder, at boligpriserne – på trods af at andelen af korte flekslån er faldet ved de seneste tre auktioner – er meget afhængige af renten, og at risikoen, som investorerne nu skal overtage mere af, er »enorm«, som Lau Svenssen udtrykker det.

Han forudser, at regeringen tager fat på at begrænse afdragsfrihed, når det aktuelle lovforslag om renteloftet er gennemført, og at afdragsfrihed vil blive »rationeret« til de mest sikre lån.