De gamles golfbaner

Danmarks nyeste golfklub er netop stiftet - på et århusiansk lokalcenter, der servicerer ca. 1100 mennesker over 60 år

i Herredsvang-kvarteret.


Toftegårdens Golfklub er navnet - efter Lokalcenter Toftegården - og den må være

den første af sin art i Danmark, idet klubbens medlemmer kommer til udfolde sig på en lille græsplæne umiddelbart

udenfor hovedindgangen til lokalcentret. Hele banearealet spænder nemlig kun over 300 kvadratmeter i form af en ni hullers puttinggreen,

hvor anlægsarbejdet blev indledt i sidste uge - med en ekspert i spidsen, nemlig Dansk Golf Unions tidligere banekonsulent,

Ib Helm-Petersen, der også lancerede puttinggreen-ideen. Han sad i lokalcentrets brugerråd, da støtteforeningen Toftegårdens

Venner sidste efterår diskuterede eventuelle nye aktiviteter på lokalcentret.


- Jeg protesterede mod et forslag om

at etablere en mini-golfbane i cement, fordi en sådan ville være besværlig at fjerne igen, hvis interessen for at

spille på en sådan skulle vise sig ikke at være stede. I stedet foreslog jeg en rigtig putting-green, som dels ser

pænere ud end en mini-golfbane og dels vil være let at nedlægge igen, og den tanke syntes både Toftegårdens

Venner og magistratens 3. afdeling så godt om, at en handlingsplan straks blev vedtaget, fortæller Ib Helm-Petersen.


Magistrat-afdelingens

koordinator for ældre-aktiviteter, Flemming Brandt, blev inviteret til lokalcentret og forelagt ideen, et besøg, der

udmøntede sig i, at Aarhus kommune bevilgede pengene til anlægsarbejdet, 63.000 kroner, fra paragraf 115-puljen, og at

socialrådmand Niels Erik Eskildsen siden mødte frem og tog det første spadestik. Ib Helm-Petersen har styret arbejdet

og bl.a. personligt tilsået puttinggreenen med rødsvingel og vene i et tykt lag sandmuld, som er lagt ovenpå en

bestående græsplæne, tromlet og planeret med mindre hældninger.


- Vi forventer, at puttinggreenen kan

tages i brug i august, men den officielle indvielse venter vi med til Aarhus Festuge i begyndelsen af september, siger Ib Helm-Petersen,

som fremover vil holde øje med, at puttinggreenen klippes og plejes som en sådan i en »rigtig« golfklub. Han bor

privat tæt på lokalcentret og deltager stadig i forskellige aktiviteter på stedet, selvom han ikke sidder i brugerrådet

mere.


Ib Helm-Petersen understreger, at puttinggreenen ikke kun bliver forbeholdt Toftegårdens Golfklubs medlemmer til

daglig adspredelse og små turneringer. Alle vil kunne benytte den og låne en putter og en bold formedelst nogle få

kroner. F. eks. forestiller han sig, at mange yngre pårørende (børnebørn) til de fastboende på lokalcentret

og det tilhørende plejehjem vil muntre sig med en runde på »de gamles bane.«


På længere sigt

håber Ib Helm-Petersen, at det, ligeledes som en ældre-aktivitet, kan lykkes at etablere en seks huller par 3-bane i det parklignende,

nærliggende område mellem Rydvænget og Fjældevænget.