Danskerne siger ja til skatteudspil

De danske vælgere godkender i store træk de foreløbige oplysninger om udspillet fra Skattekommissionen.

Foto: Foto: Niels Harving. Carsten Koch - tidligere skatteminister og sundhedsminister - leder Skattekommissionens arbejde.
Læs mere
Fold sammen

Det viser en ny meningsmåling, som Greens Analyseinstitut har foretaget for Børsen i forlængelse af avisens oplysninger 15. januar om, havd vi kan vente fra Skattekommissionen, når den offentliggør sine anbefalinger til politikerne mandag 2. februar.

Vælgerne er modne til en skattereform nu, også til finansieringen, og tidspunktet er optimalt, fordi regeringen har mulighed for at krydre reformen med underfinansiering i starten og vækstpakker ved siden af. Det vurderer den politiske kommentator og tidligere toppolitiker Hans Engell.

»Hvis der er ét tidspunkt, der vælgermæssigt er modent for en skattereform, så er det nu. Hele den erhvervsaktive del af befolkningen føler, at de betaler uforholdsmæssigt meget i skat af deres arbejdsindkomst. Og de fleste er klar over, at hvis det skal reduceres mærkbart, uden at det får tydelige konsekvenser for velfærdssamfundet, så er man nødt til at hente pengene ind på andre områder. Den holdning er ekstremt udbredt, også langt ind i de borgerlige rækker. Jeg tror virkelig på, at vi får en skattereform, også i god tid inden sommeren,« siger Hans Engell.

Ifølge Greens-tallene er vælgerne på linje med den skabelon, som Skattekommissionen efter Børsens oplysninger opererer med, nemlig at skatten på arbejde sænkes med i alt 36 mia. kroner, og at omkring en tredjedel gives i toppen og to tredjedele i bunden. Det mener 41 pct. er en passende andel, mens kun 24 pct. mener, at andelen er for stor, og 10 pct. mener, at den er for lille.

Samtidig er der flere tilhængere end modstandere af idéen om at sænke boligejernes rentefradrag for at skaffe penge til reformen, selv om alene tanken skaber panik på Christiansborg.

Dinepenge.dk skriver udførligt om Skattekommissionens udspil i dagene op til og efter offentliggørelsen mandag 2. februar.