Danskerne forventer langt højere afkast end renten

Selv om vi har sat vores mål for afkast på opsparing ned i takt med faldet i renten, så ligger forventningerne stadig langt over det, der kan fås i rente på en bankkonto. Læs gode råd om investering.

Aktiehandel hos Nordea. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als

De danske bankers opsparingsrenter kan langtfra leve op til de forventninger, danskerne har til forrentningen af deres opsparing - heller ikke selv om vi over de senere år har skruet kraftigt ned for forventningerne.

Det viser en rundspørge, som TNS Gallup har gennemført for Nordea.

Ifølge rundspørgen, som er gennemført blandt godt 1.100 danskere, ligger et tilfredsstillende afkast på en opsparing på 3,67 pct. årligt i gennemsnit. En søgning på bankportalen Mybanker afslører, at den absolut højeste rente på en opsparingskonti i øjeblikket ligger på 1 procent uanset binding.

Men i 2011 forventede danskerne i gennemsnit et afkast på i gennemsnit 5,28 pct. Faldet giver ifølge forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Erichsen god mening, fordi renterne i perioden er faldet.

»Dermed har vi skruet afkastforventningerne ned i forhold til opsparingsundersøgelsen fra 2011. Men renterne er også faldet til nye lavpunkter, og derfor skal danskerne ikke gøre sig forhåbninger om at kunne få en i deres øjne tilfredsstillende forrentning ved blot at lade pengene stå på bankkontoen,« konkluderer Ann Lehmann Erichsen.

Som noget nyt i forhold til den forrige undersøgelse truer minusrenter ligefrem de penge, der står i banken - selv om kun enkelte banker endnu har gennemført det. Men selv om ingen respondenter i undersøgelsen vil godtage et negativt afkast, så har det lave renteniveau medført, at hele 12 procent af danskerne vil være tilfredse med et afkast på 0 pct.

»Det er uhørt mange, for i 2011 lå tallet på 1 pct., og det vidner om, at danskerne følger meget godt med i renteudviklingen,« skriver Ann Lehmann Erichsen i sin kommentar til undersøgelsen.

Hun konkluderer desuden, at det kræver en aktiv investering af opsparingen, hvis afkastet skal op på det tilfredsstillende niveau. Nordeas overordnede forventning til investeringer i aktier er, at man i løbet af de næste 12 måneder vil kunne få et afkast på 4-8 pct., mens man kan forvente at få et afkast på danske obligationer de næste 12 måneder på -2 til +1 pct.

»En kombination af obligationer og aktier i en eller anden form forventes altså at kunne skabe et afkast på de knap 4 pct., som danskerne forventer at kunne få. Men det kræver altså, at man er villig til at bevæge sig ud på investeringsmarkederne,« hedder det.

Ann Lehmann Erichsen har oplistet henholdsvis fire spørgsmål, en ny investor bør stille sig selv, samt fire fælder, den nye investor bør undgå:

Fire spørgsmål til at afklare, hvordan du får den bedst mulige rente uden at løbe en større risiko, end du selv ønsker.

  • Hvor mange penge har jeg brug for her og nu?
  • Hvornår skal jeg bruge pengene, altså hvad er din tidshorisont?
  • Hvor stor en risiko er jeg villig til at tage?
  • Hvem kan hjælpe mig med at rådgive og investere mine sparepenge?


Fire fælder, du skal undgå, når du investerer:

  • Undgå at blive fartblind. Du skal ikke stirre dig blind på de største afkastmuligheder. Husk, der generelt følger en større risiko med, jo større afkastpotentiale, du jagter.
  • Husk din risikospredning. Læg aldrig alle æg i samme kurv. Spred din risiko ved at investere i både aktier og obligationer, ligesom du også skal sprede dine investeringer over sektorer og geografiske områder.
  • Kig på omkostningerne. Det er ikke gratis at investere. Derfor skal du være meget opmærksom på, hvad det koster – især hvis du har tænkt dig at købe og sælge aktier og obligationer løbende.
  • Tjek løbende din opsparing. Det er ikke nødvendigt at holde øje med investeringerne hele tiden. Men du skal huske at holde øje med, at investeringerne stadig ligger inden for den risikoramme, du har besluttet dig for. Ellers kan du blive skuffet, hvis in-vesteringsmarkederne pludselig vender.