Danske husholdninger er verdens mest gældsatte

I en analyse fra den amerikanske centralbank Federal Reserve fremhæves Danmark som det sted på kloden, hvor husholdningerne har den største gæld. Det kan blive et stort problem fremover, fordi det kræver en høj opsparing og dermed lille forbrug.

Vores unikke realkreditsystem har medført store gældsposter i vores boligmasse. Til gengæld har vi også store friværdier. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Danske husholdninger er verdens mest gældsatte, viser en ny analyse fra den amerikanske centralbank Federal Reserve.

Gælden i Danmark udgør to gange den årlige disponible indkomst efter skat, hvilket er betydeligt mere end i Irland, Portugal og Spanien, der ofte udråbes til at være stærkt gældsplagede. Men også mere end i Norge, Sverige, Tyskland og andre lande, vi normalt sammenligner os med.

Danmark er tilmed et af de lande, hvor gælden er vokset mest fra 1997 til 2007, mens boligmarkedet boomede og alle snakkede om friværdier og lånefest. Kun i Irland og Holland steg gælden hos private husholdninger med endnu større hastighed end herhjemme i samme periode, fremgår det.

Danmark udmærker sig også ved at være et af de lande, hvor boligpriserne skød i vejret med størst fart under opturen, hvorfor vi nu også oplever en mere barsk nedtur end andre steder.

»Det private forbrug er under krisen faldet mest i Irland og Danmark, som begge oplevede en enorm gældsætning frem til krisen brød ud. Forbruget er derimod kun faldet lidt eller har ligget uændret i Tyskland, Østrig, Belgien og Frankrig, som er blandt de lande, hvor boliggælden steg mindst før krisen,« skriver den amerikanske centralbank i analysen, »Global Household Leverage, House Prices, and Consumption,« der blev publiceret i januar i år.

Meget store formuer

Andre analyser har også vist, at den personlige gæld i Danmark er meget høj målt i forhold til vores indkomster. Men det er formuerne også.

De fleste danske familier har meget store både aktiver og passiver – på samme tid. Formuerne er hobet sammen som friværdi i boliger, kontante indskud i banker, samt opsparing i obligationer og aktier. Så hvis det gøres op netto, hvor al gæld er trukket fra alle formuer, kommer vi næppe ud som verdens mest gældsatte land.

En anden forklaring, som ofte gives på den høje danske gæld, er det unikke danske realkreditsystem, som gør det forholdsvis nemt at låne store summer mod pant i fast ejendom

En tredje årsag til den høje danske gæld kan være, at Federal Reserve har målt gælden i forhold til folks disponible indkomster. De tårnhøje danske skatter betyder dog, at vores disponible indkomst er mindre end andre steder. Til gengæld får vi så en lang række ydelser gratis fra det offentlige, som indbyggere i andre lande skal betale ud af deres disponible indkomst.

Opgørelsen omfatter privat gæld i husholdninger, og altså ikke udlandsgæld eller den offentlige gæld, som lige nu volder store problemer for især Grækenland, men også flere andre lande. Grækenland har en offentlig gæld på tæt ved 120 pct. af bruttonationalproduktet, godt og vel tre gange så meget som herhjemme.

Krav om investeringer

Federal Reserve konkluderer dog, at husstande i mange lande, herunder også Danmark, har et stort behov for at øge deres opsparing og bringe gælden ned. Det kan føre til en meget træg udvikling i det private forbrug fremover. Så hvis der skal mere gang i den økonomiske vækst, stiller det store krav til virksomhedernes investeringer, eksporten og væksten i de offentlige udgifter.

Federal Reserve skriver også, at myndighederne i mange lande bør tage de nødvendige skridt til at forhindre en gentagelse af den ødelæggende episode, hvor stigende huspriser førte til enorm låntagning.

Det fik igen boligpriserne til at stige yderligere, så de kom op på helt unormalt højt niveau – lige indtil boblen bristede, og en økonomisk krise af hidtil uset omfang brød ud.