Dansk topskat rammer tidligt

OECD har opgjort, hvornår topskatten sætter ind i forhold til den gennemsnitlige indkomst. Kun i syv lande rammer den højeste skattesats tidligere end i Danmark, hvor den sætter ind ved 1,2 gange gennemsnitsindkomsten.

ARKIVFOTO. Fold sammen
Læs mere
Foto: ERIK REFNER

Den danske topskat er genstand for heftige diskussioner, og nu har OECD opgjort, hvornår den rammer i forhold til den gennemsnitlige indkomst. I Danmark kan man tjene 1,2 gange gennemsnitsindkomsten, før den rammer, mens man i for eksempel Sverige og Norge kan tjene cirka halvanden gang den gennemsnitlige indkomst, før den højeste skattesats sætter ind.

Tallene er dog opgjort, inden grænsen for topskat i år er sat op til 508.000 kroner før arbejdsmarkedsbidrag. Alligevel bruger den liberale tænketank CEPOS tallene til at argumentere for en fjernelse eller nedsættelse af topskatten.

»Et land som Sverige har en væsentligt højere topskattegrænse. Hvis den danske topskatte­grænse skal hæves til svensk niveau, skal grænsen hæves fra cirka 508.000 til cirka 623.000 kroner. Det vil medføre en skattelettelse på cirka 16.000 kroner for dem, der udnytter den nye grænse fuldt ud,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra CEPOS.

Tænketanken vurderer, at 220.000 personer vil undgå topskatten ved en sådan for­højelse af grænsen. Og den vurderer yderligere, at det vil øge beskæftigelsen med 3.900 personer svarende til 7,5 million arbejds­timer. Til gengæld vil staten gå glip af et skatteprovenu på 2,5 milliarder kroner ved en sådan forhøjelse.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der­imod stærk modstander af at hæve grænsen for topskatten.

»Vi ser ikke det store behov for at lette på topskatten. Man tager i øjeblikket i forvejen fra dem, der har mindst, med blandt andet kontanthjælpsloftet, og giver til dem, der har mest med for eksempel lempelsen af registreringsafgiften på de dyreste biler. Så hvis man gør mere, er det efter vores mening en helt forkert prioritering,« siger Jonas Schytz Juul, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Grænsen for nedadgående siden 2008

Men han påpeger også, at topskattegrænsen har været for nedadgående siden 2008, da næsten en million danskere betalte topskat.

»Når skattereformen fra 2012 er fuldt indfaset, vil kun omkring 420.000 personer betale topskat, og det vil primært være de ti procent med de højeste indkomster,« siger han.

Mads Lundby Hansen argumenterer videre for, at de udskudte – men kommende – forhandlinger om en ny skattereform helt skal gøre op med topskatten.

»Det er vigtigt, at man også øger gevinsten ved at arbejde ekstra for de meget produktive. Det sker ikke, når man hæver topskatte­grænsen til 623.000 kroner, så indkomster over dette fortsat har en marginalskat på 56 procent.« siger han.

Plads til at skære i topskatten

Der er i regeringsgrundlaget lagt op til en reduktion på 5,5 procentpoint i marginalskatten. Men når de kommende skatteforhandlinger nu af regeringen kædes sammen med en plan frem til 2025 med et fremskrevet råderum på 33 milliarder kroner i årene 2021 til 2025, er der efter Mads Lundby Hansens mening plads til at skære kraftigt i topskatten.

»Faktisk bør man helt afvikle topskatten, der ifølge Finansministeriet blot indbringer otte milliarder kroner efter tilbageløb og adfærd,« siger Mads Lundby Hansen.

Jonas Schytz Juul henviser til, at den direkte gennemsnitsskat på arbejdsindkomst ifølge en tidligere OECD-opgørelse ligger i den lave halvdel blandt lande både for lavt-, gennemsnits- og højtlønnede i Danmark.

»Det kan muligvis hænge sammen med forskellige fradrag, som der jo ikke tages højde for, når man sammenligner grænsen for den højeste marginalskat uden at skele til skattesystemet i øvrigt,« siger han.